Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 124986-2016

Компактен изглед

13/04/2016    S72

Итaлия-Испра: Рамков договор за доставка на инструменти/системи за мониторинг за работата на двигатели, мотори и акумулатори и техническа помощ при изпитвания на пътя и за тестовете в лабораториите VELA

2016/S 072-124986

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 12.3.2016 г., 2016/S 051-083936)

Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ. Електронна поща: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

14.4.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

19.4.2016 (10:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

21.4.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

26.4.2016 (10:00), местно време.

[...]