Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Varor - 124987-2016

Visa förkortad version

13/04/2016    S72

Belgien-Bryssel: Leverans, med eller utan montering, av möbler till lokaler som ska användas som dag- och fritidshem samt förskola

2016/S 072-124987

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 16.2.2016, 2016/S 032-051093)

Europeiska kommissionen, CSM 1 05/43, 1049 Bruxelles, BELGIEN. Kontaktpunkt: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tfn +32 22986989. Fax +32 22960570. E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

18.4.2016 (17:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

22.4.2016 (10:00), lokal tid.

(...)

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

2.5.2016 (17:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

11.5.2016 (10:00), lokal tid.

(...)

Denna rättelse uppdaterar meddelandet om rättelse som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 30.3.2016, 2016/S 062-106283.