Palvelut - 126937-2019

19/03/2019    S55    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 055-126937

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
2029188-8
Ratapihantie 13
Helsinki
00520
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@haaga-helia.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.haaga-helia.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa toinen osoite:
Hansel Oy
Mannerheiminaukio 1A, PL 1386
Helsinki
00101
Suomi
Yhteyshenkilö: Pekka Alahuhta
Puhelin: +358 294444301
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hansel.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: ammattikorkeakoulu
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Virtualisointiympäristön ja järjestelmävalvonnan palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön kohteena on asiantuntijatyö kohdistuen Haaga-Helian virtualisointiympäristön ja järjestelmänvalvonnan palveluihin.

Asiantuntijatyö muodostuu Citrix VDI -virtuaalityöasemaympäristön, Citrix XenServer -palvelinympäristön, VMware ESX -palvelinvirtualisointiympäristön ja Citrix Netscaler -ympäristön ylläpito- ja konsultointitehtävistä. Lisäksi hankinnan kohteeseen sisältyy edellä mainittujen ympäristöjen valvonta keskitetyn valvontajärjestelmän (dashboard) kautta, vikatilanteiden viestiminen ja vikojen korjaaminen yhteistyössä Haaga-Helian tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa. Valvontajärjestelmän tulee olla yhteensopiva käytössä olevan Citrix NetScaler Management and Analytics -tuotteen kanssa.

Asiantuntijapalvelu tulee tarjota suomen kielellä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toimittajalta edellytetään vahvaa osaamista ja kokemusta Citrix-tuotteiden virtuaalityöpöytäratkaisuista, NetScaler-laitteiden hyödyntämisestä VDI-virtuaalityöympäristön käytössä sekä järjestelmien valvontapalvelun toteuttamisesta.

Hankinnan tavoitteena on varmistaa kohdassa II.1.4) lueteltujen, Haaga-Helian toiminnan kannalta erittäin kriittisten ympäristöjen laadukas ylläpito, käyttökokemus, kehitys ja järjestelmien valvonta.

Ympäristöt ovat oppilaitoksen käytössä, ja niiden laajuus on yli 500 työasemaa ja 10 000 käyttäjää.

II.2.14)Lisätiedot

Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan 29.3.2019 klo 12:00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksen: TIETOPYYNTÖ:

Haaga-Helia, Virtualisointi ja järjestelmävalvonta.

Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
17/05/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/03/2019