Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 129668-2017

Компактен изглед

07/04/2017    S69

Бeлгия-Брюксел: Услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ABC IV)

2017/S 069-129668

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 15.3.2017 г., 2017/S 052-095366)

Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, Office: 07/P001, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ. За контакти: DIGIT Contracts Info Centre. Тел. +32 229-60762. Факс +32 229-57702. Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Вместо 

I.1) Наименование и адреси:

Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit, rue Montoyer 15, ...

I.3) Комуникация:

[...]

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени по електронен път чрез: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256

II.1.6) Информация относно обособените позиции:

[...]

Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3.

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.5.2017 (15:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

12.5.2017 (10:30), местно време.

[...]

Да се чете 

I.1) Наименование и адреси:

Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, ...

I.3) Комуникация:

[...]

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпращани на адреса, посочен в писмото „Покана за участие в търг“.

II.1.6) Информация относно партиди:

[...]

Оферти могат да бъдат подавани за всички партиди.

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.5.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

17.5.2017 (10:30), местно време.

[...]