Tjänster - 129670-2017

07/04/2017    S69

Irland-Dunsany: Ramavtal för tillhandahållande av språkutbildningstjänster för Europeiska kommissionen

2017/S 069-129670

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Health and Food Safety
Postadress: Grange, County Meath
Ort: Dunsany
Nuts-kod: IE022 Mid-East
Land: Irland
Kontaktperson: Canice Bennett
E-post: sante-irl-cft@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2353
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tillhandahållande av språkutbildningstjänster för Europeiska kommissionen

Referensnummer: SANTE/2017/F6/014.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80580000 Tillhandahållande av språkkurser
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta ramavtal är att tillhandahålla språkutbildning i 4 av Europeiska unionens officiella språk – engelska, franska, tyska och spanska – för kommissionens personal i deras kontor i Grange, Dunsany, grevskapet Meath, Irland (45 km nordväst om Dublin, ungefär 8 km från Trim och 25 km från Navan).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 455 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IE022 Mid-East
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Undervisning genom språkkurser på plats av lärare som undervisar på sitt modersmål och finns på plats, i kommissionens lokaler i grevskapet Meath, Irland. Varje språk ska undervisas i upp till högst 12 olika nivåer, beroende på deltagarnas nivå, och ska bygga på Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk (GERS). Undervisningstiden för varje nivå kommer att vara 66 timmar, vilket omfattar veckovisa undervisningstillfällen (2 timmar per undervisningstillfälle) från oktober till juni, följt av 2 veckors halvintensiva kurser (2 timmar per dag) i augusti. Anordnande av placeringstester för att utvärdera kursdeltagarnas språkprofil för att placera dem i en kurs på en lämplig nivå krävs också.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 455 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den högsta värdet på detta kontrakt under dess potentiella 4-åriga löptid beräknas till ungefär 455 000 EUR. Detta är dock inget garanterat belopp – det faktiska värdet kommer att bero på mängden och frekvensen av tjänster som krävs under den potentiella löptiden för ramavtalet.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/05/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/05/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, Grange, Dunsany, grevskapet Meath, Irland.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 personer som företräder varje anbudsgivare.

Personer som avser närvara ska meddela sante-irl-cft@ec.europa.eu via e-post minst 3 arbetsdagar i förväg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

36 månader.

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Enligt VI.4.1
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/03/2017