Varor - 130302-2016

16/04/2016    S75

Frankrike-Valenciennes: Tjänstekontrakt för kontorsvaror för kontoren i Valenciennes, Lille och Angers

2016/S 075-130302

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska järnvägsbyrån
Postadress: 120 rue Marc Lefrancq
Ort: Valenciennes
Nuts-kod: FR301 Nord
Postnummer: 59300
Land: Frankrike
Kontaktperson: Mr Thomas Borriello
E-post: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.era.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemenskapens växtsortsmyndighet
Postadress: 3 boulevard Foch
Ort: Angers
Nuts-kod: FR512 Maine-et-Loire
Postnummer: 49000
Land: Frankrike
E-post: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.cpvo.fr/main/fr/accueil
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1435
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: järnvägar.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänstekontrakt för kontorsvaror för kontoren i Valenciennes, Lille och Angers

Referensnummer: ERA 2015 05 OP.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30192000 Kontorsmateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

ERA och CPVO önskar ingå ett ramavtal för leverans av kontorsvaror för kontoren i Valenciennes, Lille och Angers. Anbudsgivaren måste kunna erbjuda alla tjänster med anknytning till inköp av kontorsvaror, utrustning och tjänster för den dagliga användningen för 170 ERA-anställda, 60 CPVO-anställda och vid behov ytterligare krav, samt konferens- och mötesutrustning för arbetsmöten som anordnas dagligen – ungefär 400 per år. I två tredjedelar av nämnda möten deltar 5–25 personer och i en tredjedel 25–50 personer – och vissa större evenemang – ungefär 50 per år, omfattar cirka 50–200 personer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 512 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30192000 Kontorsmateriel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR512 Maine-et-Loire
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Valenciennes och Angers.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 512 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/05/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/05/2016
Lokal tid: 14:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/04/2016