Palvelut - 130496-2019

20/03/2019    S56    - - Palvelut - Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset - Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely 

Suomi-Helsinki: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2019/S 056-130496

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 36
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Anne Vierimaa
Puhelin: +358 295021363
Sähköpostiosoite: info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1C

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Hakemukset tai soveltuvissa tapauksissa tarjoukset on lähetettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229475&tpk=be0f6f37-0cbd-4aab-b7ff-6433546b3079
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/1 Häme

Viitenumero: UUDELY/2596/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60112000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot.

Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeudesta tehdään erillinen päätös ja muiden liikenteiden mahdollisesti aiheuttama jatkuva ja vakava haitta tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, III osa 2 luku 3 §) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/1/1

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja pysäkkikohtaiset matkustajatiedot ovat liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin seuraavasti: optiokausi tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/1/2

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja pysäkkikohtaiset matkustajatiedot ovat liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin seuraavasti: optiokausi tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/1/3

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja pysäkkikohtaiset matkustajatiedot ovat liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin seuraavasti: optiokausi tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/1/4

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja pysäkkikohtaiset matkustajatiedot ovat liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin seuraavasti: optiokausi tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ja lyhyt kuvaus ehdoista, ilmoitus vaadittavista tiedoista ja asiakirjoista:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa kuvatun mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Varattuja käyttöoikeussopimuksia koskevat tiedot
III.2)Käyttöoikeussopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen ehdot:
III.2.3)Tietoa käyttöoikeussopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Käyttöoikeussopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Osallistumishakemusten jättämisen tai tarjousten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/04/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ruotsi, Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Kysymyksessä on lain liikenteen palveluista (320/2017) mukainen yksivaiheinen tarjousmenettely.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/03/2019