Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 130607-2019

21/03/2019    S57

Alankomaat-Haag: Kielikoulutus

2019/S 057-130607

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Europol
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703531594
Faksi: +31 703180808
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europol.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4592
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4592
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kielikoulutus

Viitenumero: 1903/C5/D
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80580000 Kielikurssien järjestäminen
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Europol etsii palveluntarjoajaa, joka auttaisi sitä antamalla luokkaopetuksena kielikoulutuspalveluja Europolin henkilöstölle pyydettäessä, solmiakseen sopimuksen. Europolin tarkoituksena on tarjota kielikoulutuspalveluja luokkaopetuksena ainakin seuraavissa viidessä EU:n virallisessa kielessä:

— hollanti,

— ranska,

— saksa,

— italia,

— espanja.

Koulutusta tulee antaa Europolin tiloissa tai sopimusosapuolen koulutustiloissa (joiden tulee olla Europolin tilojen läheisyydessä) sitä Europolin pyytäessä sopimuksen täytäntöönpanoaikana.

Europolin tarpeet kehittyvät, joten Europol saattaa olla vastaisuudessa kiinnostunut muistakin kielistä tai erityistarkoituksiin soveltuvasta kieltenopetuksesta, jos tarjoaja esittää näitä nimenomaisia palveluja tarjouksessaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Pääasiallinen suorituspaikka:

Haag, Alankomaat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Europol etsii palveluntarjoajaa, joka auttaisi sitä antamalla luokkaopetuksena kielikoulutuspalveluja Europolin henkilöstölle pyydettäessä, solmiakseen sopimuksen. Europolin tarkoituksena on tarjota kielikoulutuspalveluja luokkaopetuksena ainakin seuraavissa viidessä EU:n virallisessa kielessä:

— hollanti,

— ranska,

— saksa,

— italia,

— espanja.

Koulutusta tulee antaa Europolin tiloissa tai sopimusosapuolen koulutustiloissa (joiden tulee olla Europolin tilojen läheisyydessä) sitä Europolin pyytäessä sopimuksen täytäntöönpanoaikana.

Europolin tarpeet kehittyvät, joten Europol saattaa olla vastaisuudessa kiinnostunut muistakin kielistä tai erityistarkoituksiin soveltuvasta kieltenopetuksesta, jos tarjoaja esittää näitä nimenomaisia palveluja tarjouksessaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Alustava kestoaika on 12 kuukautta. Sopimus voidaan uusia automaattisesti enintään 3 kertaa, kuten on ilmoitettu sopimusluonnoksessa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Europol voi (alkuperäisen) sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana soveltaa neuvottelumenettelyä ilman hankintailmoituksen julkaisemista etukäteen (varainhoitoasetuksen I liitteen 11.1 kohdan e alakohta) tehdäkseen sopimuksen uusista palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin saman hankintaviranomaisen tämän sopimuksen yhteydessä sopimusosapuoleksi valitulle taholle tehtäväksi antamat palvelut.

Tätä mahdollisuutta voidaan käyttää, mikäli Europolin henkilöstön kielikoulutustarpeet kasvavat ennen hankintamenettelyn alkua tehdystä arviosta. Lisäys ei saa ylittää puitesopimuksen arvon alkuperäisarviota enemmällä kuin 50 prosentilla.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/05/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/05/2019
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Europolin toimitilat – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, The Hague, ALANKOMAAT.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 1 edustaja kultakin tarjoajalta. Turvallisuussyistä tarjoajien on rekisteröidyttävä annettuun määräaikaan (katso tarjouspyyntökirje ja tarjouseritelmät) mennessä voidakseen osallistua avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Europol
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
Postinumero: 2517KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703025000
Faksi: +31 703180808
Internetosoite: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/03/2019