Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 130607-2019

21/03/2019    S57

Nīderlande-Hāga: Valodu mācības

2019/S 057-130607

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropols
Pasta adrese: Eisenhowerlaan 73
Pilsēta: The Hague
NUTS kods: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Pasta indekss: 2517 KK
Valsts: Nīderlande
E-pasts: procurement@europol.europa.eu
Tālrunis: +31 703531594
Fakss: +31 703180808
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.europol.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4592
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4592
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Sabiedriskā kārtība un drošība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Valodu mācības

Atsauces numurs: 1903/C5/D
II.1.2)Galvenās CPV kods
80580000 Valodu mācību kursu pasniegšana
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropols vēlas noslēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, kurš palīdzēs Eiropola darbiniekiem pēc pieprasījuma nodrošināt valodu apmācības pakalpojumus klātienē. Eiropols vēlas sniegt vismaz šādu 5 ES oficiālo valodu apmācības pakalpojumus klātienē:

— nīderlandiešu valoda,

— franču valoda,

— vācu valoda,

— itāļu valoda,

— spāņu valoda.

Apmācība jānodrošina Eiropola telpās vai darbuzņēmēja apmācību sniegšanas vietā (kurai jābūt Eiropola telpu tuvumā) pēc Eiropola pieprasījuma līguma īstenošanas laikā.

Eiropola vajadzības mainās, tāpēc Eiropols var būt ieinteresēts nākotnē saņemt arī citu valodu apmācību pakalpojumus konkrētas uzņēmējdarbības nolūkā, ja pretendents savā piedāvājumā piedāvā šādus konkrētus pakalpojumus.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Hāga, Nīderlande

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Eiropols vēlas noslēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, kurš palīdzēs Eiropola darbiniekiem pēc pieprasījuma nodrošināt valodu apmācības pakalpojumus klātienē. Eiropols vēlas sniegt vismaz šādu 5 ES oficiālo valodu apmācības pakalpojumus klātienē:

— nīderlandiešu valoda,

— franču valoda,

— vācu valoda,

— itāļu valoda,

— spāņu valoda.

Apmācība jānodrošina Eiropola telpās vai darbuzņēmēja apmācību sniegšanas vietā (kurai jābūt Eiropola telpu tuvumā) pēc Eiropola pieprasījuma līguma īstenošanas laikā.

Eiropola vajadzības mainās, tāpēc Eiropols var būt ieinteresēts nākotnē saņemt arī citu valodu apmācību pakalpojumus konkrētas uzņēmējdarbības nolūkā, ja pretendents savā piedāvājumā piedāvā šādus konkrētus pakalpojumus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Sākotnējais darbības laiks ir 12 mēneši. Ir iespējama automātiska atjaunošana ne vairāk kā 3 reizes, kā norādīts līgumprojektā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Eiropols var 3 gadu laikā pēc (sākotnējā) līguma noslēgšanas izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas (Finanšu regulas (FR), ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, I pielikuma 11. panta 1. punkta e) apakšpunkts) attiecībā uz jauniem pakalpojumiem, kas līdzīgi tiem, kādi jāveic pusei, kurai šī pati līgumslēdzēja iestāde ir piešķīrusi šā līguma slēgšanas tiesības.

Šo iespēju var izmantot, ja Eiropola darbinieku ar valodu mācībām saistītās vajadzības pieaug salīdzinājumā ar paredzēto apjomu pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas. Pieaugums nedrīkst pārsniegt 50 % no pamatnolīguma sākotnējās paredzētās vērtības.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Kā norādīts iepirkuma dokumentos.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Kā norādīts iepirkuma dokumentos

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 02/05/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 03/05/2019
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

Eiropola telpas, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NĪDERLANDE

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis. Drošības iemeslu dēļ, lai varētu apmeklēt atvēršanas sanāksmi, pretendentiem jāreģistrējas līdz noteiktajam termiņam (lūdzam skatīt uzaicinājumu uz konkursu un konkursa specifikācijas).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropols
Pasta adrese: Eisenhowerlaan 73
Pilsēta: The Hague
Pasta indekss: 2517KK
Valsts: Nīderlande
E-pasts: procurement@europol.europa.eu
Tālrunis: +31 703025000
Fakss: +31 703180808
Interneta adrese: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14/03/2019