Byggentreprenader - 131100-2015

Visa förkortad version

17/04/2015    S75

Luxemburg-Luxemburg: Förhöjning av tillförlitligheten hos rummen för underordnade fördelningsstativ i byggnaderna Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill och Pierre Pflimlin, Strasbourg

2015/S 075-131100

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-byggnaden
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2929
Land: Luxemburg
Att: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Förhöjning av tillförlitligheten hos rummen för underordnade fördelningsstativ i byggnaderna Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill och Pierre Pflimlin, Strasbourg
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Genomförande, oavsett form, som tillgodoser de krav som de upphandlande myndigheterna specificerat
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Strasbourg, FRANKRIKE.
NUTS-kod
II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Förhöjning av tillförlitligheten hos rummen för underordnade fördelningsstativ i Europaparlamentets byggnader Louise Weiss (LOW), Salvador de Madariaga (SDM) och Pierre Pflimlin (PFL) i Strasbourg.
Det finns 88 rum för underordnade fördelningsstativ för alla Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.
Dessa rum är fördelade enligt följande:
— Louise Weiss-byggnaden:
Tornet: 36;
ERP: 37,
— Winston Churchill-byggnaden: 8,
— Salvador de Madariaga-byggnaden: 4,
— Pierre Pflimlin-byggnaden: 3.
Utförandeperioden för kontraktet är satt till 374 arbetsdagar, inbegripet återtagande av reservationer, från datumet då instruktionerna sänts.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45400000 Färdigställande byggnadsarbeten

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
Nr 06D30-2014-M046.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2014/S 205-362167 av den 24.10.2014

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 3 369 000 EUR
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
Eftersom inga anbud uppfyllde de uttagningskriterier eller kriterier för teknisk överensstämmelse som anges i förfrågningsunderlaget har ansvarig utanordnare beslutat att inte tilldela kontraktet och att avsluta förfarandet utan vidare åtgärd.
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg

VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
7.4.2015