Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 132829-2019

22/03/2019    S58

Luxemburg-Luxemburg: FL/TM19-BG

2019/S 058-132829

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 045-101827)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Postadress: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1882
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Ms Anne-Marie Rikkert
E-post: tenders@cdt.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.cdt.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FL/TM19-BG

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79530000 Översättartjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Översättningscentrum för Den Europeiska unionens organ planerar att sluta ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, kroatiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska och svenska till bulgariska.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 045-101827

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 01/04/2019
Ska det stå:
Datum: 08/04/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/04/2019
Ska det stå:
Datum: 25/04/2019
VII.2)Övriga upplysningar: