Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 132829-2019

22/03/2019    S58

Luxemburg-Luxemburg: FL/TM19-BG

2019/S 058-132829

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 045-101827)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Postadress: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1882
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Ms Anne-Marie Rikkert
E-post: tenders@cdt.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.cdt.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FL/TM19-BG

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79530000 Översättartjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Översättningscentrum för Den Europeiska unionens organ planerar att sluta ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, kroatiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska och svenska till bulgariska.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 045-101827

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 01/04/2019
Ska det stå:
Datum: 08/04/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/04/2019
Ska det stå:
Datum: 25/04/2019
VII.2)Övriga upplysningar: