Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 133398-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението133398-2021
PDДата на публикуване17/03/2021
OJНомер на броя на ОВ S53
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на околната среда и водите (000697371)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен12/03/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
39130000 - Мебелировка за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)http://www.moew.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС