Teenused - 133878-2017

11/04/2017    S71

Luksemburg-Luxembourg: Turvapaviljon

2017/S 071-133878

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Gabriele Dunker
E-post: gabriele.dunker@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-5841

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://curia.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Turvapaviljon

Viitenumber: COJ-PROC-17/017.
II.1.2)CPV põhikood
45212600 Paviljonide ehitustööd
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Turvapaviljoni ehitamine ja sisustamine Euroopa Liidu Kohtu hoonetes jalakäijate välise juurdepääsu kontrollimiseks. Lõpuni osutatav teenus, mis hõlmab ettevalmistavaid töid ja tehnilisi paigaldisi.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Põhiline teostamise koht:

plateau de Kirchberg.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Konstruktsioonitööd paviljoni aluse ettevalmistamiseks.

Sise- ja väliselementidest koosneva paviljoni ehitamine raamide ja sertifitseeritud soomustatud klaaside komplektidena, millesse on integreeritud ümbrised elektrijuhtmete jaoks.

Sertifitseeritud soomustatud klaasidega pöördturvaväravad.

Paviljon sisaldab tehnilisi paigaldisi ventilatsiooni ja kliimaseadmete jaoks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/08/2017
Lõpp: 22/12/2017
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

riigi nimi, kus asub kandidaadi peakorter või kus asub tema ise, lepinguvaldkonna äriregistrisse kuulumine, mida tõendavad asukohariigi õigusaktide alusel asjakohased dokumendid (näiteks äriühingu registreerimise dokument ja/või põhikirja ja asutamislepingu kõige uuem versioon või väljavõte nimetatud dokumentidest).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— kandidaadi (üksik ettevõtja või ühendus) viimase 3 majandusaasta keskmine aastane käive soomustatud elementidega turvaliste hoonete tootmise ja paigaldamise valdkonnas;

— kandidaadil peab olema ametialane vastutuskindlus, mis katab tema vastutuse lepinguga ette nähtud teenuste osas.

Pakkujad peavad hankijale esitama piisavalt teavet oma finantsseisu kohta, eeskätt tõendeid selle kohta, et neil on piisavalt vajalikke rahalisi ressursse ja vahendeid.

Kandidaatide majanduslikku ja finantssuutlikkust hinnatakse järgmiste dokumentide alusel:

— ettevõtja määratud esindaja korrakohaselt allkirjastatud kinnitus, milles esitatakse viimase 3 majandusaasta aastane kogukäive ning soomustatud elementidega turvaliste hoonete tootmise ja paigaldamise valdkonna erikäive (üksik ettevõtja või ühendus);

— koopiad bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest viimase 3 majandusaasta lõikes, samuti koopiad kõikidest kõnealuste majandusaastate kohta juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruannetest (kui neid on);

— ametialase vastutuskindlustuse tõend.

Võimalikud miinimumnõuded:

— viimase 3 majandusaasta minimaalne aastakäive soomustatud elementidega turvaliste hoonete tootmise ja paigaldamise valdkonnas: 2 000 000 EUR;

— minimaalne ametialase vastutuskindlusega tagatud summa: 5 000 000 EUR.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— kandidaadi kogemused (üksik ettevõtja või ühendus) soomustatud elementidega turvaliste hoonete ehitamises.

Kandidaadid peavad hankijale esitama teavet oma tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse kohta, eeskätt tõendeid selle kohta, et neil on olemas nõutud kogemused.

Kandidaatide tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust hinnatakse järgmiste dokumentide alusel:

— loetelu viimase 3 aasta jooksul täidetud samalaadsetest lepingutest. See loetelu peab sisaldama võimalikult palju üksikasjalikku teavet iga täidetud lepingu kohta, eelkõige lepingute objekte, abisaajate nimesid ja andmeid ning tööde alguse ja lõpu kuupäevi;

— iga sellise lepingu kohta kliendi väljastatud rahuldava täitmise tunnistused.

Võimalikud miinimumnõuded:

— viimase 3 aasta jooksul täidetud samalaadsete lepingute arv ja maksumus: vähemalt 3 lepingut, millest iga maksumus on vähemalt 300 000 EUR.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 08/05/2017
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
Kuupäev: 22/05/2017
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Pakkumiskutse menetluses on 2 järgmist etappi:

A. 1. etapp (eelvaliku etapp):

1. huvitatud ettevõtjad peavad esitama kõnealuses lepingus osalemiseks ettevõtjat või ühendust esindama volitatud isiku kuupäevastatud ja allkirjastatud taotluse. Nimetatud taotlus peab sisaldama kõnealuse hanketeate III osas nõutud kinnitust ja dokumente (õigus-, majandus-, finants- ja tehnilist teavet).

Kõrvalejätmis- ja valikukriteeriume käsitleva kinnituse näidis on koos kõigi kõnealuse pakkumiskutse dokumentidega avaldatud aadressil

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

2. osalemistaotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

Euroopa Liidu Kohus, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG – Appel d'offres COJ-PROC-17/017.

Osalemistaotlus tuleb esitada 1 originaaleksemplarina ja 2 koopiana.

Pakkumised tuleb esitada kahekordses ümbrikus. Need 2 ümbrikku peavad olema suletud ja nendele peab olema kirjutatud allpool esitatud aadress.

Välimisele ümbrikule tuleb märkida järgmine tekst:

"Cour de justice de l'Union européenne

Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Nom du responsable du service: Mme Gabriele Dunker

L-2925 Luxembourg".

Sisemisele ümbrikule tuleb märkida järgmine tekst:

"Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Offre de la firme …………………………………

À ne pas ouvrir par le service courrier";

3. kandidaadid võivad osalemistaotlused

— saata posti teel või erakulleriga hiljemalt 8.5.2017, mille tõenduseks on postitempel või kuupäev laekumist tõendaval kviitungil,

— või toimetada need kohale kohtu eespool esitatud aadressil hiljemalt 8.5.2017 (17:00). Pakkumise üleandmist kinnitatakse sel juhul kuupäevastatud kviitungiga, mille allkirjastab kohtu keskpostiteenistuse ametnik, kes dokumendid vastu võtab;

B. 2. etapp:

eelvalikuetapi lõpus eelvalikunimekirja arvatud kandidaadid kutsutakse pakkumist esitama. Pakkumiskutse toimik (sh pakkumiskutse kiri, iseloomustus ja kasutatava lepingu näidis) saadetakse neile otse ning ELTs selle kohta enam teadet ei avaldata.

NB! Osalemistaotluse esitamine ega pakkumise koostamine ei anna pakkujatele alust arvata, et nendega leping sõlmitakse või tekkinud kulud hüvitatakse. Kõnealune pakkumiskutse ei kohusta hankijat lepingut sõlmima.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.

Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
30/03/2017