Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 134408-2014

Visa förkortad version

19/04/2014    S78

Belgien-Bryssel: DIGIT/R2/PO/2013/022 – Stationära persondatorer (Desktop III)

2014/S 078-134408

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 11.3.2014, 2014/S 49-080662)

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för informationsteknik, direktoratet för resursförvaltning och logistik, enheten för ekonomi och kontrakt, att. Martin Bilbao, enhetschef, rue Belliard 28, kontor: 07/142, 1049Bryssel, BELGIEN. Tfn +32 22960762. Fax +32 22957702. E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

28.4.2014.

IV.3.8) Anbudsöppning

5.5.2014 ...

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

5.5.2014.

IV.3.8) Anbudsöppning:

12.5.2014 ...