Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 134702-2020

Submission deadline has been amended by:  162997-2020
20/03/2020    S57

Luxemburg-Luxemburg: Selvitys työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen arvioinnin tukemiseksi

2020/S 057-134702

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, EMPL – Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 – Health and Safety
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Authorising Officer by Sub-Delegation
Sähköpostiosoite: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen arvioinnin tukemiseksi

Viitenumero: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79411000 Yleiset johdon konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö koskee ulkopuolista ja riippumatonta selvitystä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen arvioinnin tukemiseksi.

Selvityksen tulee vastata tausta-asiakirjoissa kuvattujen alojen osalta paremman sääntelyn ohjeistuksen ja välineistön mukaista arviointia koskevia vaatimuksia.

Selvitys kattaa kansallisella ja EU:n tasolla sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa eri toimijoiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen tiimoilta toteuttamat toimet, ja selvitys arvioi työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen vaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan, missä määrin yleis- ja erityistavoitteet on saavutettu, eli siis mikä oli asetettujen keskeisten strategisten tavoitteiden vaikutus sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta edistävien toimien laajuus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79411000 Yleiset johdon konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Selvitys työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n kauden 2014–2020 strategiakehyksen arvioinnin tukemiseksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 8
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI-ohjelma) 2014-2020.

II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/04/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/04/2020
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on ilmoitettava osallistumisestaan hankintaviranomaiselle sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: EMPL-VT-2020-015@ec.europa.eu ja ilmoitettava avaustilaisuuteen osallistuvan henkilön nimi vähintään 48 tuntia etukäteen.

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua kultakin tarjoajalta yksi edustaja, joka on asianmukaisesti valtuutettu kirjeellä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/03/2020