Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 136681-2022

16/03/2022    S53

Nederländerna-Petten: Ramavtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av FEI Tecnai20 elektrontransmissionsmikroskop (TEM)

2022/S 053-136681

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 - Nuclear Reactor Safety and Emergency Preparedness
Postadress: PO Box 2
Ort: Petten
Nuts-kod: NL328 Alkmaar en omgeving
Postnummer: 1755 ZG
Land: Nederländerna
Kontaktperson: Marie Clément
E-post: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10436
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av FEI Tecnai20 elektrontransmissionsmikroskop (TEM)

Referensnummer: JRC/PTT/2022/OP/0751-PIN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50410000 Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av FEI Tecnai (s/n D1216, 1999, typ FP5020/20) elektrontransmissionsmikroskop (TEM - Transmission Electron Microscope). Regelbundet underhåll och kontroll med röntgenstrålning är obligatoriskt hos den nederländska strålskyddsmyndigheten ANVS.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 205 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50410000 Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater
38511100 Svepelektronmikroskop
38511200 Transmissionselektronmikroskop
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL328 Alkmaar en omgeving
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NEDERLÄNDERNA.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av FEI Tecnai20 elektrontransmissionsmikroskop (TEM).

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
19/04/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta förhandsmeddelande tillkännager den upphandlande myndighetens avsikt att offentliggöra en framtida anbudsinfordran. Inga andra uppgifter eller dokument finns tillgängliga i detta skede. Intresserade ekonomiska aktörer uppmanas att registrera sig på adressen i avsnitt I.3) för att få information när meddelandet om upphandling och alla upphandlingsdokument, inbegripet förfrågningsunderlaget, offentliggörs.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/03/2022