Tjänster - 137775-2019

26/03/2019    S60    Europaparlamentet - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Översättningstjänster till bulgariska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, ungerska, irländska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, portugisiska, slovakiska, slovenska och svenska

2019/S 060-137775

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 054-123613)

Legal Basis:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Europaparlamentet
Directorate-General for Translation, plateau de Kirchberg, BP 1601
Luxembourg
L-2929
Luxemburg
Kontaktperson: Stephane Vivard
E-post: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Nuts-kod: LU

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.europarl.europarl.eu

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Översättningstjänster till bulgariska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, ungerska, irländska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, portugisiska, slovakiska, slovenska och svenska

Referensnummer: TRA/EU19/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79530000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet, som agerar som upphandlande myndighet på uppdrag av följande bemyndigande myndigheter: Europaparlamentet, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, har beslutat att utfärda denna anbudsinfordran för att sluta ramavtal för tillhandahållande av översättningstjänster av källdokument på ett eller flera språk, till bulgariska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, ungerska, irländska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, portugisiska, slovakiska , slovenska och svenska (se förfrågningsunderlaget).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 054-123613

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:

Anbudsgivare som inte meddelar sin avsikt att delta senast den 15.4.2019 kommer automatiskt att nekas tillträde till mötet för öppnande. Namnet på den person som ska närvara vid mötet för öppning av anbud och den eller de delar som de deltar i ska anges i meddelandet.

Ska det stå:

Anbudsgivare som inte meddelar sin avsikt att delta senast den 16.4.2019 kommer automatiskt att nekas tillträde till mötet för öppnande. Namnet på den person som ska närvara vid mötet för öppning av anbud och den eller de delar som de deltar i ska anges i meddelandet.

Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 12/04/2019
Ska det stå:
Datum: 16/04/2019
VII.2)Övriga upplysningar: