Teenused - 138009-2014

Kuva koondatud vaade

23/04/2014    S79

Luksemburg-Luxembourg: Töövõtjate aastanimekiri (2013)

2014/S 079-138009

Teenused

(Finantsmääruse rakendamise eeskirjade ehk komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikkel 124)


I jaotis: Hankija

I.1)Hankija ametlik nimi ja aadress:

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuri peadirektoraat, boulevard Konrad Adenauer, 2925Luxembourg, LUKSEMBURG. Tel +352 4303-1. Internet: http://www.curia.europa.eu


II jaotis: Lepingute loetelu, mille sõlmimise teadet ei avaldatud

II.1)Lepingu laad:
Teenused.
II.2)Leping number 1
II.2.1)Töövõtja nimi ja aadress:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxembourg, LUKSEMBURG.
II.2.2)Lepingu objekt:
Euroopa Liidu Kohtu töötajate vedu Luxembourgi linna bussiteenust kasutades.
II.2.3)Teave lepingu maksumuse kohta:
Koguhind: 125 235,25 EUR.


III jaotis: Täiendav teave

III.2)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
11.4.2014.