Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 138009-2014

Näytä suppea näkymä

23/04/2014    S79

Luxemburg-Luxemburg: Vuosittainen toimittajaluettelo 2013

2014/S 079-138009

Palvelut

(Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 124 artikla; komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29.10.2012)


Osa I: Hankintaviranomainen

I.1)Hankintaviranomaisen virallinen nimi ja osoite:

Euroopan unionin tuomioistuin, infrastruktuurista vastaava pääosasto, boulevard Konrad Adenauer, 2925Luxemburg, LUXEMBURG. P. +352 4303-1. Internet: http://www.curia.europa.eu


Osa II: Luettelo tehdyistä sopimuksista, joista ei ole julkaistu erillistä jälki-ilmoitusta

II.1)Sopimuslaji:
Palvelut.
II.2)Sopimus numero 1
II.2.1)Sopimusosapuolen nimi ja osoite:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxemburg, LUXEMBURG.
II.2.2)Sopimuksen kohde:
Sopimuksen kohteena ovat Luxemburgin kaupungin linja-autoliikennepalvelun toimittamat kuljetuspalvelut tuomioistuimen henkilöstöä varten.
II.2.3)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot:
Kokonaishinta: 125 235,25 EUR.


Osa III: Täydentävät tiedot

III.2)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.4.2014.