Teenused - 138824-2018

30/03/2018    S63

Belgia-Bruxelles: UCA 17/071 – Meediaseire, meediaanalüüs ja seonduvad teenused

2018/S 063-138824

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Nõukogu, Secrétariat Général
Postiaadress: Rue de la Loi 175
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-280-0262
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

UCA 17/071 – Meediaseire, meediaanalüüs ja seonduvad teenused

Viitenumber: UCA 17/071
II.1.2)CPV põhikood
92400000 Uudisteagentuuride teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse raamlepingu eesmärk on täiendada nõukogu peasekretariaadi meediaseire meeskonna väljundit ja abistada seda otsuste tegemisel kasutajatele ja sidusrühmadele asjakohaste uudiste edastamise ning õigeaegselt ja sobivas vormingus meediaseire, meediaanalüüsi ja muude seonduvate teenuste osutamisega. Selleks peavad töövõtja ja nõukogu peasekretariaat tihedat koostööd tegema, kusjuures töövõtja mugandab ja kohandab pidevalt oma tööd vastavalt peasekretariaadi konkreetsetele ja tekkivatele vajadustele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
92312211 Kirjastuste teenused
72221000 Ärianalüüsi nõustamisteenused
79300000 Turu- ja majandusuuringud, avaliku arvamuse uuringud ja statistika
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Meediaseire ja -analüüs on nõukogu peasekretariaadi kiiresti kasvav tegevusvaldkond ja seda peetakse praegu oluliseks vahendiks poliitika kujundamise toetamisel. Nõukogu peasekretariaadi asjakohased talitused vastutavad ELi ja ELiga seotud tegevusi hõlmavate uudiste pideva seire ja analüüsi eest. Nende osutatavate teenuste seas on erinevad pressikokkuvõtted, teavitused ning eri liiki meediaanalüüs, mida levitatakse peamistele sidusrühmadele, näiteks Euroopa Ülemkogu eesistujale ja nõukogu peasekretärile, ning laiemalt kogu nõukogu peasekretariaadis ja liikmesriikide delegatsioonide seas. Sektoris kasutatakse üha enam digivorminguid ning selle allikate hulka kuuluvad nii sotsiaal- kui ringhäälingumeedia. Pidevalt püüeldakse ka hõlmatud keelte laiendamise poole. Aina suurenevate nõudmiste ja väga lühikeste täitmistähtaegade tõttu otsib nõukogu peasekretariaat usaldusväärset töövõtjat, kes toetaks korrapäraselt peasekretariaadi meediaseirega seotud tegevusi.

Raamlepingu kohaselt võidakse nõuda järgmisi standardseid tulemeid:

1. sihtotstarbelised aruanded meedia mõjude kohta: lühike ja keskendunud teabekiri koos kommenteeritud kokkuvõttega ning tüüpiliselt meediakajastuste, eelkõige teema või sündmuste sotsiaal- ja digimeediakajastuste kokkuvõte/analüüs, mis tuleb üldjuhul edastada 2 tunni jooksul pärast sündmuse toimumist (1–3 lehekülge);

2. meedia jälgimise aruanded: analüütiline aruanne koos kommenteeritud kokkuvõttega ning teema või sündmuse asjakohase meediakajastuste kokkuvõte/analüüs (2–6 lehekülge + võimalikud lisad);

3. põhjalikud meediaanalüüsi aruanded: põhjalik analüütiline aruanne koos kommenteeritud kokkuvõttega ning teema või sündmuse asjakohase meediakajastuste kokkuvõte/analüüs (5–15 lehekülge + võimalikud lisad).

Teenus näeb ette vähemalt 10 sihtotstarbelist aruannet meedia mõjude kohta, 10 meedia jälgimise aruannet ja 4 põhjalikku meediaanalüüsi aastas.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Nõukogu peasekretariaat ei avalda lepingute eeldatavat rahalist maksumust. Teenuste/tarnete hinnanguline maht on määratud tehnilises kirjelduses.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt dokumendi „Instructions on applying to participate in the call for tenders“ jaotist III.1.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 23/04/2018
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

3 aasta jooksul pärast esialgse lepingu sõlmimist võib peasekretariaat kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust uute teenuste puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste kordamises, kellega sama hankija on esialgse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused vastavad esialgse lepingu kohasele põhiprojektile, mida on kirjeldatud punktis II.1.4.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Euroopa Liidu Üldkohtule tuleb esitada kaebus 2 kuu jooksul hageja teavitamist või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Ajalisi piiranguid pikendatakse kaugusest tingituna fikseeritud 10-päevase ajaperioodi võrra olenemata asjaomase isiku asu- või elukohast.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Nõukogu, Secrétariat Général
Postiaadress: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Linn: Bruxelles
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2800262
Internetiaadress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
21/03/2018