Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 141519-2018

31/03/2018    S64

Luxemburg-Luxemburg: Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater

2018/S 064-141519

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 057-125183)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), Health and Food Safety Unit, som verkar under befogenhet som har delegerats till den av kommissionen
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Georgios Margetidis
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-37228
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater

Referensnummer: Chafea/2017/Health/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73110000 Forskning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

För att minska alkoholrelaterade skador i EU behöver Chafea erhålla regelbundna tjänster för att bistå EU:s medlemsstater i åtgärder inom detta område. Denna anbudsinfordran rör tjänster för att följa upp den standardiserade europeiska alkoholundersökningen 2018/2019, att bistå medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad inom området för alkoholpolitik och att förbereda en pilotimplementering för korta alkoholinterventioner.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/03/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 057-125183

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 30/05/2018
Lokal tid: 09:30
Ska det stå:
Datum: 05/06/2018
Lokal tid: 09:30
VII.2)Övriga upplysningar: