Tjänster - 141519-2018

31/03/2018    S64

Luxemburg-Luxemburg: Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater

2018/S 064-141519

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 057-125183)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), Health and Food Safety Unit, som verkar under befogenhet som har delegerats till den av kommissionen
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Georgios Margetidis
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-37228
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater

Referensnummer: Chafea/2017/Health/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73110000 Forskning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

För att minska alkoholrelaterade skador i EU behöver Chafea erhålla regelbundna tjänster för att bistå EU:s medlemsstater i åtgärder inom detta område. Denna anbudsinfordran rör tjänster för att följa upp den standardiserade europeiska alkoholundersökningen 2018/2019, att bistå medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad inom området för alkoholpolitik och att förbereda en pilotimplementering för korta alkoholinterventioner.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/03/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 057-125183

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 30/05/2018
Lokal tid: 09:30
Ska det stå:
Datum: 05/06/2018
Lokal tid: 09:30
VII.2)Övriga upplysningar: