Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 141556-2018

31/03/2018    S64

Belgien-Bryssel: Övervakning av framsteg inom nationella initiativ avseende digitalisering av industri - SMART 2018/0002

2018/S 064-141556

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Technologies and Systems for Digitising Industry
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3297
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Postadress: BU25 04/054
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms Iorbanka Cuiza Perez
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3297
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Övervakning av framsteg inom nationella initiativ avseende digitalisering av industri - SMART 2018/0002

Referensnummer: 2018/0002
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73200000 FoU-rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Att rapportera och övervaka utvecklingen av nationella initiativ avseende digitalisering utgör en viktig del av initiativet för digitalisering av europeisk industri (Digitising European Industry - DEI). Syftet med denna undersökning är att framställa ett välstrukturerat instrument för insamling, övervakning och, som omfattar hela Europeiska unionen. Detta instrument tillhandahåller konsekvent årliga digitaliseringsrapporter och analyser av åtgärder i det bredare ramverket avseende framväxande digitala tillväxtstrategier med anknytning till nationell innovations- och industripolitik under 3 år. Det följer DEI:s huvudsakliga åtgärdslinjer: att främja innovationskapacitet; regleringsmässig ram; kompetensutveckling och nationell förvaltningsstruktur. Analysen kommer att omfatta tvärgående delar, som är vanligt förekommande i flera medlemsstater och som är signifikanta med avseende på europeiskt mervärde. Analysen åtföljs av detaljerade landrapporter som understryker nationella strategier för att digitalisera industri, politik och investeringar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Förståelse av sammanhanget / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet avseende den föreslagna metoden och verktygen för att utföra uppgifterna / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resurser / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 10
Pris - Viktning: 40/100
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 33
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Horisont 2020
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/05/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, Belgien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/03/2018