Ehitustööde hanke... - 142304-2015

Kuva koondatud vaade

25/04/2015    S81    Euroopa Liidu Kohus - Ehitustööde hankelepingud - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Leping kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete valdkonnas – Euroopa Liidu Kohtu 1 parkla ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamine

2015/S 081-142304

Hankelepingu sõlmimise teade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
E-post: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-5789
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Leping kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete valdkonnas – Euroopa Liidu Kohtu 1 parkla ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Euroopa Liidu Kohus, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

NUTS kood LU00

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Luxembourgis asuv Euroopa Liidu Kohus otsustas algatada pakkumiskutse 1 parkla kliimatingimuste parandamiseks. Käesoleva lepingu raames osutatavad teenused hõlmavad ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamist.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45331000, 45311100

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
CJ13/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 227-400207 , 25.11.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2014/S 227-400207 Osa nimetus: leping kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete valdkonnas – Euroopa Liidu Kohtu 1 parkla ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamine
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
12.3.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 2
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Veolia Luxembourg S.A.
Postiaadress: 52, rue de la Vallée
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2661
Riik: Luksemburg

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
V.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:

Pakkumiskutse toimiku saab alla laadida aadressil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on seetõttu pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
Korraldatakse 2 asupaiga külastust. Need toimuvad 11.12.2014 ja 12.12.2014 järgmisel aadressil: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, Luksemburg.

Huvitatud ettevõtted peavad saatma aadressil db-ao-2014-13@curia.europa.eu kirjaliku kinnituse valitud kuupäeva ja osalejate nimede kohta hiljemalt 8.12.2014 külastamiseks 11.12.2014 ja hiljemalt 9.12.2014 külastamiseks 12.12.2014.

Euroopa Liidu Kohus jätab endale õiguse määrata täiendavad asukoha külastamise päevad, kui ta peab seda vajalikuks.
Pakkujad võivad osaleda vaid 1 külastusel.
Juhul kui pakkumine toimetatakse Euroopa Liidu Kohtusse kohale, tehke seda pakkumiskutse kirjas märgitud tööajal.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2529
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
15.4.2015