Palvelut - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Alankomaat-Amsterdam: Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, konfigurointi-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka kattavat Microsoft-, Informatica- ja SAP-teknologioihin perustuvat ratkaisut

2020/S 060-142851

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: PO Box 71010
Postitoimipaikka: Amsterdam
NUTS-koodi: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postinumero: 1008 BA
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: contracts@ema.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.ema.europa.eu/
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, konfigurointi-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka kattavat Microsoft-, Informatica- ja SAP-teknologioihin perustuvat ratkaisut

Viitenumero: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on puitesopimusten tekeminen enintään viiden (5) talouden toimijan kanssa sellaisten palvelujen toimittamiseksi, joiden avulla virasto voi hankkia resursseja, jotka eivät ole suoraan viraston palveluksessa tietoteknisten ohjelmistojen kehittämisen, toteuttamisen ja ylläpidon alalla.

Seuraavien lueteltujen teknologioiden osalta:

• peräkkäisjärjestelmän mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä ajan ja resurssien perusteella ja

•kilpailun uudelleenkäynnistäminen tilauksia varten käytetyksi ilmoitetun ajan ja resurssien tai kiinteän hinnan perusteella.

Virasto arvioi, että tarvittavien konsultointipalveluiden odotetaan vastaavan puitesopimuksen neljän vuoden kestoaikana

— 17 460 henkilötyöpäivää Microsoft-teknologiat kattavien palveluiden osalta,

— 10 698 henkilötyöpäivää Informatica-teknologiat kattavien palveluiden osalta,

— 11 675 henkilötyöpäivää SAP-teknologiat kattavien palveluiden osalta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Microsoft-ohjelmistot, Microsoft-teknologiapalvelut ja siihen liittyvät teknologiat

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72210000 Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72261000 Ohjelmistotuki
72262000 Ohjelmiston kehittämispalvelut
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut
72263000 Ohjelmiston toteutuspalvelut
72232000 Tapahtumakäsittelyohjelmistojen ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72265000 Ohjelmiston kokoonpanopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL1 NOORD-NEDERLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelut voidaan suorittaa toimipaikan sisäisinä tai ulkopuolisina.

Toimipaikan sisäinen toimipaikka: Euroopan lääkevirasto, Amsterdam, Alankomaat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, konfigurointi-, ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka perustuvat Microsoftin ohjelmistoihin, Microsoftin teknologiapalveluihin ja siihen liittyviin teknologioihin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimukset allekirjoitetaan aluksia 24 kuukauden ajaksi, ja ne voidaan uusia 2 kertaa kulloinkin 12 kuukauden ajaksi, jolloin sopimuksen kokonaiskestoaika voi olla 4 vuotta (2 + 1 + 1).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Informatican teknologioihin perustuvat perustietojen hallintaratkaisut (MDM-ratkaisut)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72210000 Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72261000 Ohjelmistotuki
72262000 Ohjelmiston kehittämispalvelut
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut
72263000 Ohjelmiston toteutuspalvelut
72232000 Tapahtumakäsittelyohjelmistojen ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72265000 Ohjelmiston kokoonpanopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL1 NOORD-NEDERLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelut voidaan suorittaa toimipaikan sisäisinä tai ulkopuolisina.

Toimipaikan sisäinen toimipaikka: Euroopan lääkevirasto, Amsterdam, Alankomaat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka koskevat Informatican teknologioihin perustuvia perustietojen hallintaratkaisuja.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimukset allekirjoitetaan aluksia 24 kuukauden ajaksi, ja ne voidaan uusia 2 kertaa kulloinkin 12 kuukauden ajaksi, jolloin sopimuksen kokonaiskestoaika voi olla 4 vuotta (2 + 1 + 1).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

SAP:in teknologioihin perustuva toiminnanohjaus (ERP)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72210000 Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72261000 Ohjelmistotuki
72262000 Ohjelmiston kehittämispalvelut
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut
72263000 Ohjelmiston toteutuspalvelut
72232000 Tapahtumakäsittelyohjelmistojen ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72265000 Ohjelmiston kokoonpanopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL1 NOORD-NEDERLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelut voidaan suorittaa toimipaikan sisäisinä tai ulkopuolisina.

Toimipaikan sisäinen toimipaikka: Euroopan lääkevirasto, Amsterdam, Alankomaat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sellaisten tietoteknisten ohjelmistojen kehittämis-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden toimittaminen, jotka koskevat SAP:in teknologioihin perustuvaa toiminnanohjausratkaisua.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimukset allekirjoitetaan aluksia 24 kuukauden ajaksi, ja ne voidaan uusia 2 kertaa kulloinkin 12 kuukauden ajaksi, jolloin sopimuksen kokonaiskestoaika voi olla 4 vuotta (2 + 1 + 1).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/05/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/05/2020
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Euroopan lääkevirasto, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, ALANKOMAAT.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: PO Box 71010
Postitoimipaikka: Amsterdam
Postinumero: 1008 BA
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: info@ema.europa.eu
Puhelin: +31 88781600
Internetosoite: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/03/2020