Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 143194-2016

Компактен изглед

26/04/2016    S81

Pyмъния-Букурещ: Образователна кампания по теми, свързани с ЕС, PO/2016-03/BUC

2016/S 081-143194

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 8.3.2016 г., 2016/S 047-077320)

Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Representation in Romania, Vasile Lascăr 31, 020492 Bucharest, РУМЪНИЯ. За контакти: Ioana Marchis. Тел. +40 212035400. Електронна поща: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

4.5.2016 (16:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

11.5.2016 (10:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

16.5.2016 (16:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

24.5.2016 (10:00), местно време.

[...]

Тази поправка актуализира обявлението за поправка, публикувано в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 23.3.2016 г., 2016/S 058-097023.