Tjänster - 144253-2017

Visa förkortad version

15/04/2017    S75

Belgien-Bryssel: UCA 17/004 Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom områdena arkitektur (del 1) och byggnadsteknik (del 2) för rådets byggnader

2017/S 075-144253

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 9.3.2017, 2017/S 048-087554)

Europeiska unionens råd, secrétariat général, Wetstraat/rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN. Kontaktpunkt: unité de coordination des acquisitions. Tfn +32 2-2818062. Fax +32 2-2810262. E-post: tendering@consilium.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

24.4.2017 (16:00), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

27.4.2017 (10:00), lokal tid.

(...)

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

28.4.2017 (16:00), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

5.5.2017 (10:00), lokal tid.

(...)

Denna rättelse uppdaterar rättelsen som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 8.4.2017, 2017/S 070-131577.