Palvelut - 145017-2019

28/03/2019    S62    - - Palvelut - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Tampere: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 062-145017

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Tampereen kaupunki
0211675-2
PL 487
Tampere
33101
Suomi
Sähköpostiosoite: birgit.viitanen@tampere.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.tampere.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Forsante antikoagulaatiohoidon tietojärjestelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 - LA52
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva verenohennushoidon piirissä olevien potilaiden antikoagulaatiohoitoon liittyvä palveluohjelmisto (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestinvälitysohjelma). Ohjelma tekee automaattisesti määritellyille potilaille varfariinin annosteluehdotuksen, ehdotuksen potilaan seuraavasta laboratoriokäynnin ajankohdasta, tallentaa annostus- ja hoito-ohjeen kirjauksen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) ja lähettää automaattisesti viestin potilaalle. Ohjelma hankitaan palveluna.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 90 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva verenohennushoidon piirissä olevien potilaiden antikoagulaatiohoitoon liittyvä palveluohjelmisto (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestinvälitysohjelma). Ohjelma tekee automaattisesti määritellyille potilaille varfariinin annosteluehdotuksen, ehdotuksen potilaan seuraavasta laboratoriokäynnin ajankohdasta, tallentaa annostus- ja hoito-ohjeen kirjauksen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) ja lähettää automaattisesti viestin potilaalle. Ohjelma hankitaan palveluna.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista ilmoitusta
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

Hankintayksikön tiedossa ei ole toista palveluntuottajaa, jolla olisi vastaavan kaltainen (laadukas, luotettava, toimintavarma ja kattava) tuotantokäytössä oleva ja auditoitu suomenkielinen varfariinin

annostelu- ja viestinvälitysohjelma, jolla on EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan MDD-direktiivin 93/42/ETY mukainen IIb-luokan sertifikaatti.

Järkevää vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ei ole olemassa. Perustelu suorahankinnalle on teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Antikoagulaatiohoidon tietojärjestelmä

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
26/03/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
ValueCode Oy
1606216-9
Helsinki
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen alustava arvioitu kokonaisarvo: 90 000.00 EUR
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 90 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/03/2019