Pakalpojumi - 146540-2017

19/04/2017    S76    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Atbalsts speciālu prasmju attīstīšanai lielo datu, lietu interneta un kiberdrošības jomā MVU vajadzībām

2017/S 076-146540

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2391
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atbalsts speciālu prasmju attīstīšanai lielo datu, lietu interneta un kiberdrošības jomā MVU vajadzībām.

Atsauces numurs: EASME/COSME/2017/007.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu par tādu Eiropas MVU paredzētu īpašu pasākumu izpēti, noteikšanu, izstrādi, izmēģināšanu un apstiprināšanu, kuri palīdz attīstīt speciālas prasmes, kas saistītas ar lielajiem datiem, lietu internetu (IoT) un kiberdrošību.

Pakalpojumu līgums tiks īstenots, lai atbalstītu to mērķu sasniegšanu, kas noteikti jaunajā prasmju programmā un jo īpaši "Plānā nozaru sadarbībai prasmju jomā". Īpaša uzmanība tiks veltīta sinerģijas veidošanai ar pasākumiem, ko īsteno Digitālo prasmju un darbavietu koalīcija, un darba pārklāšanās novēršanai.

Darba pamatā jābūt pieprasījumā balstītai, pragmatiskai un uz rezultātiem orientētai pieejai, un mērķis ir piedāvāt konkrētus pasākumus un risinājumus, tai skaitā izveidot rīku kopumu, kas paredzēts, lai nodrošinātu piemērotus un pielāgotus risinājumus MVU vajadzībām. Šā uzdevuma rezultātiem jāpalīdz stiprināt MVU darbinieku spēju pielāgoties un spējīgumu īstermiņā līdz vidējā termiņā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi tiks veikti darbuzņēmēja telpās; izņēmums ir sanāksmes, kas notiks EASME vai Eiropas Komisijas telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu par tādu Eiropas MVU paredzētu īpašu pasākumu izpēti, noteikšanu, izstrādi, izmēģināšanu un apstiprināšanu, kuri palīdz attīstīt speciālas prasmes, kas saistītas ar lielajiem datiem, lietu internetu (IoT) un kiberdrošību.

Pakalpojumu līgums tiks īstenots, lai atbalstītu to mērķu sasniegšanu, kas noteikti jaunajā prasmju programmā un jo īpaši "Plānā nozaru sadarbībai prasmju jomā". Īpaša uzmanība tiks veltīta sinerģijas veidošanai ar pasākumiem, ko īsteno Digitālo prasmju un darbavietu koalīcija, un darba pārklāšanās novēršanai.

Darba pamatā jābūt pieprasījumā balstītai, pragmatiskai un uz rezultātiem orientētai pieejai, un mērķis ir piedāvāt konkrētus pasākumus un risinājumus, tai skaitā izveidot rīku kopumu, kas paredzēts, lai nodrošinātu piemērotus un pielāgotus risinājumus MVU vajadzībām. Šā uzdevuma rezultātiem jāpalīdz stiprināt MVU darbinieku spēju pielāgoties un spējīgumu īstermiņā līdz vidējā termiņā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmas (COSME) 2016. gada darba programma: GRO/SME/16/C/12 – jaunas prasmes saistībā ar uzņēmumu digitālo pārveidi, ražošanu un svarīgām pamattehnoloģijām (C(2016) 63 final).
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 10/07/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 18/07/2017
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Covent Garden 2, COV2 Room 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
07/04/2017