Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 146569-2017

19/04/2017    S76

Ranska-Strasbourg: Jätteiden keräystä, kuljetusta, kierrätystä ja käsittelyä koskevat palvelut Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa

2017/S 076-146569

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
NUTS-koodi: FR421 Bas-Rhin
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Yhteyshenkilö: unité des contrats et marchés publics
Sähköpostiosoite: INLO.AO-STR@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2288
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jätteiden keräystä, kuljetusta, kierrätystä ja käsittelyä koskevat palvelut Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa

Viitenumero: 06A70/2017/M008.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90511200 Kotitalousjätteiden keräyspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena ovat jätteiden keräystä, kuljetusta, kierrätystä ja käsittelyä koskevat palvelut Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 361 250.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90513000 Vaarattomien jätteiden käsittely ja poiskuljetus
90511000 Jätteiden keruupalvelut
90511100 Kiinteiden yhdyskuntajätteiden keräyspalvelut
90511400 Paperinkeräyspalvelut
90512000 Jätteiden kuljetuspalvelut
90513500 Nestejätteiden käsittely ja hävitys
90514000 Jätteenkierrätyspalvelut
90520000 Radioaktiivisia jätteitä, ongelma- ja sairaalajätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FR421 Bas-Rhin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Strasbourg, Ranska.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena ovat jätteiden keräystä, kuljetusta, kierrätystä ja käsittelyä koskevat palvelut Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin käytössä olevissa rakennuksissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 361 250.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 52
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Euroopan parlamentti järjestää pakollisen tutustumiskäynnin toimitiloissaan Strasbourgissa. Tutustumiskäynnin päivämäärä on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kultakin yritykseltä voi osallistua enintään 2 edustajaa. Katso eritelmistä yksityiskohdat siitä, kuinka tutustumiskäynnille on rekisteröidyttävä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

tarjoajalla on oltava erityinen lupa, jolla todistetaan, että tarjoaja voi toimittaa sijoittautumismaassaan sellaisia erityyppisten vaarallisten ja vaarattomien jätteiden kuljetukseen, käsittelyyn, kauppaan ja välitykseen liittyviä palveluja, joita tämän sopimuksen yhteydessä toimitetaan.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/08/2017
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ranska
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/09/2017
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Euroopan parlamentti, Strasbourg.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on pääsyn epäämisen uhalla vahvistettava osallistumisensa viimeistään 2 työpäivää etukäteen. Tilaisuuteen voi osallistua enintään 1 edustaja.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Euroopan parlamentti järjestää pakollisen tutustumiskäynnin toimitiloissaan Strasbourgissa. Tutustumiskäynnin päivämäärä on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kultakin yritykseltä voi osallistua enintään 2 edustajaa. Katso eritelmistä yksityiskohdat siitä, kuinka tutustumiskäynnille on rekisteröidyttävä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamo
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/04/2017