Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 147714-2016

TIЗаглавиеИcпaния-Аликанте: Услуги на агенция за временна заетост за осигуряване на временен персонал
NDНомер на публикацията на обявлението147714-2016
PDДата на публикуване29/04/2016
OJНомер на броя на ОВ S84
TWГрад/населено място на купувачаАЛИКАНТЕ
AUОфициално наименование на купувачаСлужба на Европейския съюз за интелектуална собственост
OLЕзик на произходES
CYДържава на купувачаES
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен19/04/2016
DTКраен срок за подаване10/06/2016
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79621000 - Посреднически услуги по предоставяне на помощен персонал за офиси
79620000 - Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ES521
IAИнтернет адрес (URL)https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС