Tjänster - 147714-2016

29/04/2016    S84

Spanien-Alicante: Bemanningsföretagstjänster för tillhandahållande av tillfällig personal

2016/S 084-147714

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante (Alicante)
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: Procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1471
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningsföretagstjänster för tillhandahållande av tillfällig personal

Referensnummer: AO/003/15.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att låta bemanningsföretag förse Europeiska unionens immaterialrättighetsmyndighet med personal i syfte att säkerställa, runtom i Spanien (huvudsakligen i Alicante), att tillfälliga arbetsuppgifter utförs i enlighet med den typ av befattning som erfordras (administratör, assistent eller tjänstenivå IV, III, II eller I) då personal är frånvarande, då en befattning är ledig där uttagningsförfarandet har påbörjats, vid utökad arbetsbörda eller vid behov av att täcka en särskild befattning som har anknytning till ett särskilt projekt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 16 520 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79621000 Förmedling av kontorspersonal
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Successivt multipelt ramavtal (med 3 uppdragstagare) för en löptid på 1 år, som kan förnyas genom tyst överenskommelse 3 gånger upp till som längst 4 år, avseende bemanningsföretagstjänster för tillhandahållande av tillfällig personal.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 520 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se kriterierna i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/06/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/06/2016
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får skicka högst 2 företrädare. Företrädarnas namn och nummer på deras id-handlingar ska skickas till myndigheten via fax (+34965139113) eller e-post (procurement@euipo.europa.eu) senast 15.6.2016.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

4 år.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kan laddas ned på internetadressen som anges i punkt I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburgo
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag som den klagande delgavs, eller om så inte skett, från och med den dag då denne fick kännedom om åtgärden i fråga.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/04/2016