Pakalpojumi - 14831-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Francija-Argenteuil: Ēku tīrīšanas pakalpojumi

2019/S 008-014831

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Ville d'Argenteuil
12-14 boulevard Léon Feix
Argenteuil
95100
Francija
E-pasts: dcp@ville-argenteuil.fr
NUTS kods: FR108

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.argenteuil.fr

Pircēja profila adrese: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Nettoyage des bâtiments techniques, creches et centres de santé de la Ville d'Argenteuil

Atsauces numurs: 2018/DMG/44
II.1.2)Galvenās CPV kods
90911200
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Nettoyage des bâtiments techniques, creches et centres de santé de la Ville d'Argenteuil.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 638 400.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Lot 1 — services techniques et leurs annexes

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90911200
90919200
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR108
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Le lot 1 regroupe l'ensemble des prestations quotidiennes d'entretien des locaux sur les sites avec une activité principalement technique et des services administratifs. Il s'agit notamment:

— du Centre technique des infrastructures (CTI) et ses annexes,

— du Centre technique municipal (CTM) et ses annexes,

— du Centre horticole et de ses annexes,

— des locaux de la propreté.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 40
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Lot 2 — centres municipaux de santé et crèches

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90911200
90919200
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR108
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Le lot 2 regroupe l'ensemble des prestations quotidiennes d'entretien des locaux sur les 2 centres municipaux de santé, le bâtiment administratif de la direction de la santé et de l'hygiène publique et des crèches gérés par la direction de la petite enfance.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 40
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 209-477745
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 190006
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Lot 1 — services techniques et leurs annexes

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 8
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pulita
47 rue Pierre Brossolette
Creteil
94000
Francija
NUTS kods: FR107
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 168 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 168 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 190006
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Lot 2 — centres municipaux de santé et crèches

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
07/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 8
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
SN Perfect
11 rue Henry Becquerel
Mitry Mory
77290
Francija
NUTS kods: FR102
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 470 400.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 470 400.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2/4 boulevard de l'hautil
Cergy-Pontoise
95000
Francija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Sous-préfecture d'Argenteuil
2 rue Alfred-Labrière, BP 709
Argenteuil Cedex
95107
Francija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019