Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 148964-2017

TIRubrikSverige-Norrköping: Bevaknings- och säkerhetssystem
NDMeddelandets publiceringsnummer148964-2017
PDPubliceringsdatum20/04/2017
OJEUT S77
TWUpphandlarens ortNORRKÖPING
AUUpphandlarens officiella namnKriminalvården (202100-0225)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlareN - Statligt verk
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat18/04/2017
DTSista inlämningsdag23/05/2017
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarandeC - Konkurrenspräglad dialog
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)35120000 - Bevaknings- och säkerhetssystem
35121700 - Larmsystem
79714000 - Övervakningstjänster
79711000 - Larmövervakningstjänster
45312000 - Installation av larmsystem och antenner
35125000 - Övervakningssystem
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE
IAInternetadresshttp://www.kriminalvarden.se
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU