Pakalpojumi - 14938-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Francija-Salon-de-Provence: Inženiertehniskā izpēte

2019/S 008-014938

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Mairie de Salon-de-Provence
BP 120
Salon-de-Provence
13657
Francija
Kontaktpersona: Direction de la commande publique
Tālrunis: +033 0490448935
E-pasts: service.marches@salon-de-provence.org
Fakss: +033 0490448972
NUTS kods: FRL04

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.salondeprovence.fr

Pircēja profila adrese: http://achatpublic.com

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Réalisation d’une étude de sûreté et de sécurité publique

Atsauces numurs: M2 18-006
II.1.2)Galvenās CPV kods
71335000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Le présent marché porte sur la réalisation d'une étude de sûreté et de sécurité publique, en accompagnement de l’élaboration du projet de renouvellement urbain du quartier des Canourgues, dans le cadre du NPNRU.

Les objets principaux de cette étude sont:

— de faire l’état des lieux des conditions de sécurité/insécurité dans le quartier et entre le quartier et ses quartiers adjacents,

— de formuler des préconisations pour améliorer les conditions de sûreté et de sécurité du quartier des Canourgues,

— d’accompagner la formulation du projet de renouvellement urbain en analysant ses conditions de sûreté et en proposant des améliorations concrètes sur le plan de la sécurité des usagers et habitants.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 19 800.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRL04
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ville de Salon-de-Provence

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ce marché est un marché unique. Il est décomposé en 3 phases techniques, au sens de l’article 20 du CCAG-PI, comme suit:

— phase 1: diagnostic,

— phase 2: préconisations,

— phase 3: accompagnement opérationnel.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 60 %
Cena - Svērums: 40 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Des avenants et marchés complémentaires pourront être conclus.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā
Paskaidrojums:

Procédure inférieure aux seuils des procédures européenne (procédure adaptée).

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 18055MC00
Nosaukums:

Réalisation d'une étude de sûreté et de sécurité publique

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
09/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Cronos
26 rue Buisson Saint-Louis
Paris
75010
Francija
NUTS kods: FR101
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 19 800.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Procédure inférieure aux seuils des procédures européenne (procédure adaptée).

Le contrat est consultable, sur demande, à l'adresse du pouvoir adjudicateur.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22 rue Breteuil
Marseille Cedex
13281
Francija
Tālrunis: +33 491134813
Fakss: +33 491811387
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics
bd Paul Peytral
Marseille Cedex 20
13282
Francija
Tālrunis: +33 491156374
Fakss: +33 491156190
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22 rue Breteuil
Marseille Cedex
13281
Francija
Tālrunis: +33 491134813
Fakss: +33 491811387
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019