Pakalpojumi - 14974-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Projektu konkursu rezultāti - Slēgta procedūra 

Francija-Leymen: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2019/S 008-014974

Metu konkursa rezultāti

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Commune de Leymen
21680182900013
1 rue Principale
Leymen
68220
Francija
Tālrunis: +33 389685137
E-pasts: secretariat@mairie-leymen.fr
Fakss: +33 389685678
NUTS kods: FRF12

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://marchespublics-amhr.omnikles.com

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Concours restreint pour la restructuration et l'extension partielle d'équipements structurants centraux (mairie — écoles — périscolaire)

II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Les travaux portent sur la restructuration et l'extension du pôle maternelle de 2 classes sur site, la restructuration du bâtiment existant de la mairie accueillant également l'école élémentaire de 3 classes avec une BCD, l'aménagement d'un périscolaire dans l'ancienne école élémentaire, l'aménagement d'espaces extérieurs communs (standard Bepas-Passif). Montant estimatif des travaux: 3 215 000 EUR (valeur juin 2018). Démarrage des travaux en novembre 2019, dépose des modulaires existants en novembre 2020, la réception de l'école élémentaire en mai 2021, du périscolaire en janvier 2022 et de la maternelle en novembre 20222 soit 42 mois de travaux.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Climaxion

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Slēgts
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

Pour le 2e tour, l'examen des esquisses produites par les 3 concurrents retenus lors du 1er tour portera sur les points suivants par ordre décroissant d'importance:

— les performances fonctionnelles (le respect du programme technique détaillé, la conception et l'organisation fonctionnelle des locaux),

— la qualité architecturale et technique du projet,

— la performance financière (l'économie générale de l'opération, le coût global, la capacité d'optimisation financière),

— le respect du planning,

— les performances en matière de protection de l'environnement.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 018-104459

V iedaļa: Konkursa rezultāti

Konkurss tika izbeigts bez līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas: nē
V.3)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un godalgas
V.3.1)Žūrijas lēmuma datums:
04/12/2018
V.3.2)Informācija par dalībniekiem
Dalībnieku skaits: 3
MVU, kas piedalās, skaits: 0
Ārvalstu dalībnieku skaits: 0
V.3.3)Konkursa uzvarētāja(-u) vārds(-i)/nosaukums(-i) un adrese(-es)
ARMS Architectes
43793469800022
13 rue des Tuiliers
Flaxlanden
68720
Francija
Tālrunis: +33 389061586
E-pasts: amrs@architectes.org
Fakss: +33 389064870
NUTS kods: FR

Interneta adrese: http://www.amrs.fr

Uzvarētājs ir MVU: nē
V.3.3)Konkursa uzvarētāja(-u) vārds(-i)/nosaukums(-i) un adrese(-es)
Formats urbains
49187815300015
39 rue Victor Schœlcher
Mulhouse
68200
Francija
Tālrunis: +33 389332790
E-pasts: contact@formats-urbains.fr
Fakss: +33 389332791
NUTS kods: FR

Interneta adrese: http://www.formats-urbains.fr

Uzvarētājs ir MVU: nē
V.3.4)Godalgas(-u) vērtība
Piešķirtās(-o) godalgas(-u) vērtība bez PVN: 17 000.00 EUR

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Greffe du tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix — BP 51038
Strasbourg Cedex
67070
Francija
Tālrunis: +33 388212323
E-pasts: greffer.ta-strasbourg@juradm.fr
Fakss: +33 388364466

Interneta adrese: http://www.conseil-etat.fr/tacaa_str/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019