Pakalpojumi - 14979-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Čehijas Republika-České Budějovice: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2019/S 008-014979

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 242-552973)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
60076658
Branišovská 1645/31a
České Budějovice
370 05
Čehija
Kontaktpersona: Ing. Kristýna Nová
Tālrunis: +420 389032042
E-pasts: knova@jcu.cz
NUTS kods: CZ031

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.jcu.cz

Pircēja profila adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/JihoceskaUniverzita

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zpracování PD na akci "JU PF - REKO sportovního areálu Na Sádkách"

Atsauces numurs: 60327
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Předmětem plnění veřejné zakázky je postupné zpracování kompletní projektové dokumentace na investiční akci „JU PF – REKO sportovního areálu na Sádkách“ pro: územní řízení, stavební povolení, dokumentace pro zadání staveb a prováděcí projektové dokumentace stavebních a technologických úprav a dodávek, včetně souvisejících inženýrských činností, vedoucí k získání potřebných povolení k výstavbě.

Součástí projektu je i dokumentace interiérů a audiovizuální techniky.

Součástí nabídky je zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, a to po celou dobu provádění této stavby.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu včetně souvisejících ploch, dopravní a technické infrastruktury, rekonstrukci stávajícího objektu K6, novostavbu jednoduché sportovní haly vč. zázemí. Investor má k dispozici stavebně technický průzkum objektu K6, urbanistickou a architektonickou studii, zprávu o orientačním inženýrskogeologickém průzkumu (2 sondy hloubené + 2 sondy převzaté) a geodetické za

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 242-552973

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: II.1.1)
Teksta labojuma vieta: Název
Tekstu:

Zpracování PD na akci "JU PF - REKO sportovního areálu"

Lasīt šādi:

Zpracování PD na akci "JU PF - REKO sportovního areálu Na Sádkách"

Iedaļas numurs: III.1.3)
Teksta labojuma vieta: Technická a odborná způsobilost
Tekstu:

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Lasīt šādi:

Upravená kritéria technické specifikace jsou uvedena ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zveřejněné na profilu zadavatele.

Iedaļas numurs: IV.2.2)
Teksta labojuma vieta: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Tekstu:
Datums: 15/01/2019
Vietējais laiks: 10:00
Lasīt šādi:
Datums: 11/02/2019
Vietējais laiks: 10:00
Iedaļas numurs: IV.2.7)
Teksta labojuma vieta: Podmínky pro otevírání nabídek
Tekstu:
Datums: 15/01/2019
Vietējais laiks: 10:00
Lasīt šādi:
Datums: 11/02/2019
Vietējais laiks: 10:00
VII.2)Cita papildu informācija: