Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 15-2014

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Проучване относно личното пространство и проблеми на защитата на данни, свързани с използването на гражданските Дистанционно управлявани въздухоплавателни системи (RPAS)
NDНомер на документа15-2014
PDДата на публикуване02/01/2014
OJНомер на броя1
TWМястоБРЮКСЕЛ
AUНаименование на органаЕвропейска комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, дирекция G – Авиокосмическа и корабостроителна промишленост, индустрия в сферата на сигурността и отбраната
OLЕзик на произходEN
HDРубрикаЕвропейска комисия - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBE
AAВид на органа5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAEU InstitutionЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен23/12/2013
NCПоръчка4 - Услуги
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV75000000 - Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО