Tjänster - 150015-2020

30/03/2020    S63

Luxemburg-Luxemburg: IKT-infrastrukturtjänster – Tillhandahållande av drift- och stödtjänster för Europaparlamentets IKT-infrastruktur

2020/S 063-150015

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 034-078779)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Postadress: Plateau du Kirchberg
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
E-post: pac-tenders@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IKT-infrastrukturtjänster – Tillhandahållande av drift- och stödtjänster för Europaparlamentets IKT-infrastruktur

Referensnummer: ITOMS19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av drift- och stödtjänster för Europaparlamentets IKT-infrastruktur.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/03/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 034-078779

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 20/04/2020
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 16/06/2020
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/04/2020
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 18/06/2020
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: