Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 150083-2018

07/04/2018    S68

Portugal-Lissabon: Teabevahetuse ja kirjastamise üldteenused

2018/S 068-150083

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Postiaadress: Praça Europa 4
Linn: Lisbon
NUTS kood: PT170 Not specified
Sihtnumber: 1249-206
Riik: Portugal
E-post: open092018@emsa.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://emsa.europa.eu/
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3428
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Teabevahetuse ja kirjastamise üldteenused

Viitenumber: EMSA/OP/9/2018
II.1.2)CPV põhikood
79800000 Trüki- ja seotud teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

See menetlus hõlmab järjestikuseid teabevahetus- ja kirjastamisteenuseid, mis on jagatud 5 konkreetsesse ossa ja mille eesmärk on toetada ametit asutusevälise ja -sisese teabevahetuse tegevuste elluviimisel.

– 1. osa koosneb teenustest EMSA väljaannete trükkimise võimaldamiseks.

– 2. osa koosneb sümboolikaga reklaammaterjalidest, näitusematerjalidest ja riietest.

– 3. osa koosneb veebi tootmise teenustest avatud lähtekoodiga veebi sisuhalduse jaoks.

– 4. osa koosneb multimeediateenustest, sh sündmuste audiovisuaalsest kajastamisest, videote järelproduktsioonist, animatsioonigraafikast ja piltide hankimisest.

– 5. osa koosneb graafilisest disainist ja küljendusteenustest, mis hõlmavad nii infograafikat ja illustratsioone kui EMSA väljaannete kujundamist.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 645 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 5
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Trükiteenused

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
22121000 Tehnikapublikatsioonid
79800000 Trüki- ja seotud teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Tarnitakse EMSA ruumidesse Lissabonis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. osa koosneb teenustest EMSA väljaannete trükkimise võimaldamiseks, näiteks:

i) standardvormingus põhikirjalised väljaanded;

ii) 1lehelised A4 kolmeks volditavad voldikud;

iii) 4/8lehelised A4 brošüürid;

iv) A0 EMSA plakatid;

v) 32/48/64-lehelised tehnilised aruanded, suunised, juhendid ja loendid;

vi) 8/56/72-lehelised ruutvormingus 20 cm väljaanded;

vii) A4 ühe-/kahepoolsed teabelehed;

viii) sümboolikaga kirjatarbed.

Lepingu kehtivuse vältel tuleb saadab EMSA väljaanded täielikuna koos teksti ja piltidega trükiks optimeeritud PDFi kujul (valmistatud Adobe InDesigniga).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakkumuse ja metoodika kvaliteet / Osakaal: 15
Kvaliteedikriteerium - Nimi: näidiste kvaliteet / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: väiksem keskkonnamõju / Osakaal: 5
Hind - Osakaal: 50
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 200 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

sümboolikaga reklaammaterjalid

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
22000000 Trükised ja seonduvad tooted
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Tarnitakse EMSA ruumidesse Lissabonis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

2. osa koosneb järgmistest teenustest mille näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik):

a) sümboolikaga reklaammaterjalid ja -esemed (firmakingitused), sh VIP-esemed;

i) sümboolikaga väheväärtuslikud materjalid konverentsidele ja infostendidele;

ii) sümboolikaga keskmise väärtusega esemed;

iii) sümboolikaga VIP-reklaamesemed;

c) sümboolikaga riietus;

b) sümboolikaga teisaldatavad näitusematerjalid.

Pakkujad peavad esitama toodete ja/või teenuste kataloogi, mis kajastab pakutavate toodete ja/või teenuste kogu valikut.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakkumuse ja metoodika kvaliteet / Osakaal: 15
Kvaliteedikriteerium - Nimi: näidiste kvaliteet / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: väiksem keskkonnamõju / Osakaal: 5
Hind - Osakaal: 50
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 175 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Veebi tootmise teenused

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
72413000 WWW-veebilehtede kujundusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Kaugnõustamine.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

3. osa koosneb veebi tootmise teenustest avatud lähtekoodiga veebi sisuhalduse jaoks. EMSA teabevahetusüksuse suutlikkuse suurendamiseks vajab amet aeg-ajalt veebi tootmist ja arenduslikke hooldusteenuseid ameti valitud veebisisu haldussüsteemis (Joomla!). Kõik hinnad põhinevad kaugnõustamiseks kulutatud inimpäevadel (7,5 tundi). Pakkujat peavad tõestama pakkumustingimuste lõigus 15.5 määratletud teadmiste ja suutlikkuse olemasolu. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakkumuse ja metoodika kvaliteet / Osakaal: 25
Kvaliteedikriteerium - Nimi: näidiste kvaliteet / Osakaal: 25
Hind - Osakaal: 50
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 60 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Multimeedia teenused

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
92111200 Reklaam-, propaganda- ja infofilmide ning videofilmide tootmine
92111000 Kino- ja videofilmide tootmisteenused
92100000 Kino- ja videoteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Teenuste osutamise koht võib olla Lissabon või muud asukohad, kus EMSA sündmusi korraldab, või osutatakse neid kaugteenusena.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

4. osa koosneb multimeediateenustest, sh sündmuste audiovisuaalsest kajastamisest, videote järelproduktsioonist, animatsioonigraafikast ja piltide hankimisest.

a) Sündmuste audiovisuaalne kajastamine.

b) Video järelproduktsioon.

c) Animeeritud graafika.

d) Piltide hankimise teenus.

e) Hind profiili kohta.

Vastavad hinnad esitab pakkuja 4. osa 1. lisas ja need ei või sisaldada transpordi- ega majutuskulu, mille vajaduse korral katab amet vastavalt raamlepingule. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakkumuse ja metoodika kvaliteet / Osakaal: 20
Kvaliteedikriteerium - Nimi: näidiste kvaliteet / Osakaal: 15
Kvaliteedikriteerium - Nimi: juhtumiuuringu kvaliteet / Osakaal: 15
Hind - Osakaal: 50
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 150 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Graafilise disaini ja küljendusteenused

Osa nr: 5
II.2.2)CPV lisakood(id)
79822500 Graafilise kujundamise teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Kättetoimetamine toimud digitaalse edastuse teel.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

5. osa koosneb graafilisest disainist ja küljendusteenustest, mis hõlmavad nii infograafikat ja illustratsioone kui EMSA väljaannete kujundamist.

a) Graafiline disain

EMSA väljaanded ja veebileht nõuavad professionaalselt kujundatud infograafikat ja illustratsioone, sh graafikuid, töövoograafikuid ja kaarte (suurus: A5 või A4 lehekülg). EMSA lähteülesande põhjal valmistab töövõtja sobivad visuaalsed materjalid. Kujundajad peavad arvestama võimalusega, et EMSA kasutab esialgse mustandi ümbertegemiseks ja lõplikule kujule viimiseks vähemalt kahte järku. Kättetoimetamine toimub elektronposti teel redigeeritava failina (nt .ai, .tiff või .indd), millel pole litsentsipiiranguid. Pakkujad peavad tegema ka inimpäeva hinna pakkumuse (arvestades 7,5tunnise päevaga) ja vähemalt 2 eksperdi elulookirjeldused. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik).

b) Küljendusteenused.

EMSA võib nõuda täiendavat abi väljaannete, sh tehniliste aruannete, kolmepoolsete voldikute, 4/8-lk brošüüride jms küljendamisel. Pakkujad peavad arvestama võimalusega, et EMSA kasutab esialgse küljenduse ümbertegemiseks ja lõplikule kujule viimiseks vähemalt kahte järku. Kättetoimetamine toimub elektronposti teel redigeeritava failina (nt .indd või .indt), millel pole litsentsipiiranguid. Pakkujad peavad tegema pakkumuse ka inimpäeva hinnale (arvestades 7,5tunnise päevaga), loetletud väljaannete küljendusele ja vähemalt 2 eksperdi elulookirjeldused. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakkumuse ja metoodika kvaliteet / Osakaal: 20
Kvaliteedikriteerium - Nimi: näidiste kvaliteet / Osakaal: 30
Hind - Osakaal: 50
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 60 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 5
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/05/2018
Kohalik aeg: 20:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Pakkumus peab olema jõus kuni: 31/12/2018
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 18/05/2018
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Juhul kui teie ettevõte soovib osaleda, siis palume saata (vähemalt 5 kalendripäeva enne avamise kuupäeva) avalduse e-posti teel aadressil open092018@emsa.europa.eu, märkides osaleva isiku nime ja pakkuja nime, keda ta esindab.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetiaadress: www.curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
28/03/2018