Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 150083-2018

07/04/2018    S68

Portugāle-Lisabona: Vispārīgi komunikācijas un publikāciju pakalpojumi

2018/S 068-150083

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Pasta adrese: Praça Europa 4
Pilsēta: Lisbon
NUTS kods: PT170 Not specified
Pasta indekss: 1249-206
Valsts: Portugāle
E-pasts: open092018@emsa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://emsa.europa.eu/
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3428
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vispārīgi komunikācijas un publikāciju pakalpojumi

Atsauces numurs: EMSA/OP/9/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
79800000 Iespiešanas un saistītie pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī procedūra ietver virkni komunikācijas un publikāciju pakalpojumu (sadalīti 5 konkrētās daļās), lai sniegtu atbalstu aģentūrai tās ārējo un iekšējo komunikācijas darbību īstenošanā.

— 1. daļa ietver pakalpojumus EMSA publikāciju drukāšanas nodrošināšanai.

— 2. daļa ietver marķētus reklāmas materiālus, izstādes materiālus un apģērbu.

— 3. daļa ietver tīmekļa izstrādes pakalpojumus atvērta avota tīmekļa satura pārvaldībai.

— 4. daļa ietver multivides pakalpojumus, tostarp pasākumu audiovizuālo nodrošinājumu, video pēcapstrādi, animācijas grafiku un attēlu iegūšanu.

—5. daļa ietver grafiskā dizaina un maketēšanas pakalpojumus, lai nodrošinātu infografikas un ilustrācijas, kā arī maketēšanu EMSA publikācijām.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 645 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 5
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Drukāšanas pakalpojumi

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
22121000 Tehniskās publikācijas
79800000 Iespiešanas un saistītie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

sniedzami EMSA telpās Lisabonā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. daļa ietver pakalpojumus EMSA publikāciju drukāšanas nodrošināšanai:

i) standarta formāta pastāvīgajām publikācijām;

ii) 1 lappuses A4 formāta 3 daļu skrejlapām;

iii) 4/8 lappušu A4 formāta brošūrām;

iv) A0 formāta EMSA plakātiem;

v) 32/48/64 lappušu tehniskajām atskaitēm, vadlīnijām, rokasgrāmatām un pārskatiem;

vi) 8/56/72 lappušu 20 cm kvadrātveida publikācijām;

vii) A4 formāta vienpusējām/divpusējām faktu lapām;

viii) zīmola rakstāmlietām.

Līguma darbības laikā publikācijas kopā ar tekstu un attēliem jāpiegādā EMSA drukai optimizētā PDF formātā (izstrādāts programmā Adobe InDesign).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Komandas un metodikas kvalitāte / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Paraugu kvalitāte / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Samazināta ietekme uz vidi / Svērums: 5
Cena - Svērums: 50
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marķēti reklāmas materiāli

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
22000000 Iespieddarbi un saistītie izdevumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

sniedzami EMSA telpās Lisabonā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

2. daļa ietver šādus pakalpojumus, kuru paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa):

a) marķēti reklāmas materiāli un preces (korporatīvās dāvanas), tostarp VIP preces:

i) zemas vērtības zīmola materiāli konferencēm un informatīviem stendiem;

ii) vidējas vērtības marķētas reklāmas preces;

iii) zīmola VIP reklāmas preces;

c) zīmola apģērbs;

b) mobili izstādēm paredzēti zīmola materiāli.

Pretendentiem jānodrošina produktu katalogs un/vai pakalpojumi, lai nodemonstrētu visu piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu klāstu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Komandas un metodikas kvalitāte / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Paraugu kvalitāte / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Samazināta ietekme uz vidi / Svērums: 5
Cena - Svērums: 50
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 175 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Tīmekļa izstrādes pakalpojumi

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72413000 Globālā tīmekļa www lapu projektēšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

konsultēšana ārpus iestādes.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

3. daļa ietver tīmekļa izstrādes pakalpojumus atvērta avota tīmekļa satura pārvaldībai. Lai palielinātu EMSA komunikāciju komandas spējas, aģentūrai dažkārt nepieciešami tīmekļa izstrādes un ar attīstīšanu saistītas uzturēšanas pakalpojumi aģentūras izvēlētai tīmekļa satura pārvaldības sistēmai (Joomla!). Visām cenām jābūt balstītām uz sniegto konsultēšanu ārpus iestādes (attālināti) cilvēkdienās (7,5 stundas). Pretendentiem jāparāda iepirkuma specifikāciju 15. iedaļas 5. punktā norādītās zināšanas un pierādītas spējas. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Komandas un metodikas kvalitāte / Svērums: 25
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Paraugu kvalitāte / Svērums: 25
Cena - Svērums: 50
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 60 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Multivides pakalpojumi

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
92111200 Reklāmas, propagandas un informatīvo filmu un videofilmu ražošana
92111000 Kinofilmu un videofilmu ražošanas pakalpojumi
92100000 Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

pakalpojumi var notikt Lisabonā, citās vietās, kur EMSA rīko pasākumus, vai attālināti.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

4. daļa ietver multivides pakalpojumus, tostarp pasākumu audiovizuālo nodrošinājumu, video pēcapstrādi, animācijas grafiku un attēlu iegūšanu.

a) Pasākumu audiovizuālais nodrošinājums.

b) Video pēcapstrāde.

c) Animācijas grafika.

d) Attēlu iegūšana.

e) Cena par profilu.

Attiecīgās cenas pretendentam jānorāda 4. daļas 1. pielikumā, un tajās nav jāiekļauj transporta un izmitināšanas izmaksas, kuras atbilstošos gadījumos saskaņā ar pamatnolīgumu segs aģentūra. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Komandas un metodikas kvalitāte / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Paraugu kvalitāte / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Gadījumu pētījuma kvalitāte / Svērums: 15
Cena - Svērums: 50
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grafiskā dizaina un maketēšanas pakalpojumi

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79822500 Grafiskās projektēšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

piegāde ar digitālās pārsūtīšanas palīdzību.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

5. daļa ietver grafiskā dizaina un maketēšanas pakalpojumus, lai nodrošinātu infografikas un ilustrācijas, kā arī maketēšanu EMSA publikācijām.

a) Grafiskais dizains.

EMSA publikācijām un tīmekļa vietnei nepieciešamas profesionāli izstrādātas infografikas un ilustrācijas, tostarp diagrammas, darbplūsmas grafiki un kartes (izmērs: A5 vai A4 formāta lappuse). Balstoties uz EMSA norādījumiem, darbuzņēmējam jāizstrādā atbilstoši vizuālie materiāli. Dizaineriem jāstrādā tā, lai nodrošinātu EMSA vismaz 2 posmus vizuālā materiāla projekta pārstrādei vai pabeigšanai. Ar e-pasta starpniecību jāpiegādā digitāla, rediģējama datne (piem., .ai, .tiff vai .indd datne) bez autoratlīdzības ierobežojumiem. Pretendentiem jāpiedāvā arī cilvēkdienas likme (balstoties uz 7,5 h dienu) un vismaz 2 ekspertu CV. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa).

b) Maketēšanas pakalpojumi.

EMSA var būt nepieciešama papildu palīdzība saistībā ar publikāciju, tostarp tehnisko atskaišu, 3 daļu skrejlapu un 4/8 lappušu brošūru, utt., maketēšanu. Pretendentiem jāstrādā tā, lai nodrošinātu EMSA vismaz 2 posmus maketa projekta pārstrādei vai pabeigšanai. Ar e-pasta starpniecību jāpiegādā digitāla, rediģējama datne (piem., .indd vai .indt datne) bez autoratlīdzības ierobežojumiem. Pretendentiem jāpiedāvā cilvēkdienas likme (balstoties uz 7,5 h dienu), uzskaitīto publikāciju maketi, kā arī vismaz 2 ekspertu CV. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Komandas un metodikas kvalitāte / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Paraugu kvalitāte / Svērums: 30
Cena - Svērums: 50
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 60 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 5
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/05/2018
Vietējais laiks: 20:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 31/12/2018
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 18/05/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Ja vēlaties piedalīties sanāksmē, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu (vismaz 5 kalendārās dienas pirms atvēršanas datuma) uz šādu e-pasta adresi: open092018@emsa.europa.eu (norādot pārstāvja vārdu un pārstāvētā pretendenta nosaukumu).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Interneta adrese: www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28/03/2018