Pakalpojumi - 15015-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Rumānija-Bukareste: Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze

2019/S 008-015015

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 247-569676)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Serviciul de Protecție și Pază – U.M. 0149 F București
Romania
Bulevardul Geniului nr. 42B
Bucureşti
060117
Rumānija
Kontaktpersona: Laurențiu Andrei
Tālrunis: +40 214081037
E-pasts: andrei.laurentiu@spp.ro
Fakss: +40 213122649
NUTS kods: RO321

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.spp.ro

Pircēja profila adrese: www.e-licitatie.ro

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servicii de proiectare, faza Studiu de Fezabilitate cu elemente specifice din conținutul cadru al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru clădirile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Atsauces numurs: 4283635/2018/04
II.1.2)Galvenās CPV kods
71241000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea unei documentaţii tehnico-economice complete şi oferirea de servicii de consultanţă specifice, în scopul depunerii unei cereri de finanţare pentru proiectul „Sistem integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe şi crize” prin intermediul POIM 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul Specific 5.2 — Creşterea nivelului de pregătire pentru o reactie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie.

Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici in termenul prevazut in anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 247-569676

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.1)
Teksta labojuma vieta: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Tekstu:

Crețu Gabriel, Dinuță Nicolae, Uleia Stelian, Pena Victor-Sorin, Roman Răzvan, Rădan Mircea, Duțu Cosmin, Tănăsie Traian, Neacșu Cristian, Vasiu Costin, Stoian Alexandra, Andrei Laurenţiu, Radu Aurelia, Guia Olguța, Gegea Laurentiu, Răducanu Marius, Buric Marian, Obreja Christian, Miloiu Dan, Dinu Mihai, Mic Victor, Bușuroi Ilie-Adrian, Simionescu Mihai, Vladu Florentin, Iacob Mihai, Militaru Florin, Ioniță Valentin.

Lasīt šādi:

Ușurelu Valentin-Ioan, Dinuță Nicolae, Uleia Stelian, Pena Victor-Sorin, Roman Răzvan, Rădan Mircea, Duțu Cosmin, Tănăsie Traian, Neacșu Cristian, Vasiu Costin, Stoian Alexandra, Andrei Laurenţiu, Radu Aurelia, Guia Olguța, Gegea Laurentiu, Răducanu Marius, Buric Marian, Obreja Christian, Miloiu Dan, Dinu Mihai, Mic Victor, Bușuroi Ilie-Adrian, Simionescu Mihai, Vladu Florentin, Iacob Mihai, Militaru Florin, Ioniță Valentin.

VII.2)Cita papildu informācija:

Se modifica lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.