Pakalpojumi - 15029-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Łódź: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2019/S 008-015029

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 004-005101)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Łódź
91-842
Polija
Tālrunis: +42 6160414
E-pasts: przetargi@mpolodz.pl
NUTS kods: PL711

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.mpolodz.pl

Pircēja profila adrese: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Usługa transportu odpadów

Atsauces numurs: ZP/59/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
90500000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 004-005101

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: II.1.4
Teksta labojuma vieta: Krótki opis
Tekstu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Lasīt šādi:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Iedaļas numurs: II.2.4
Daļas numurs: 1
Teksta labojuma vieta: Opis zamówienia
Tekstu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji w ilości do 10 000 Mg (500 kursów)

Lasīt šādi:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości do 10 000 Mg (500 kursów)

Iedaļas numurs: II.2.4
Daļas numurs: 2
Teksta labojuma vieta: Opis zamówienia
Tekstu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji w ilości do 20 000 Mg (1 000 kursów).

Lasīt šādi:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości do 20 000 Mg (1 000 kursów)

Iedaļas numurs: II.2.4
Daļas numurs: 3
Teksta labojuma vieta: Opis zamówienia
Tekstu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji w ilości do 40 000 Mg (2 000 kursów)

Lasīt šādi:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości do 40 000 Mg (2 000 kursów)

Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Tekstu:
Datums: 21/01/2019
Vietējais laiks: 10:00
Lasīt šādi:
Datums: 25/01/2019
Vietējais laiks: 10:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Warunki otwarcia ofert
Tekstu:
Datums: 21/01/2019
Vietējais laiks: 10:30
Lasīt šādi:
Datums: 25/01/2019
Vietējais laiks: 10:30
VII.2)Cita papildu informācija: