Būvdarbi - 15088-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra 

Ungārija-Budapešta: Elektroapgādes iekārtas

2019/S 008-015088

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
ELMÜ Hálózati Kft.
AK15890
Váci út 72–74.
Budapest
1132
Ungārija
Kontaktpersona: Beszerzési Igazgatóság
Tālrunis: +36 12382220
E-pasts: eldsobesz@elmu.hu
Fakss: +36 12382867
NUTS kods: HU110

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.elmu.hu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása ELMŰ Hálózati Kft. területén – III. sz

II.1.2)Galvenās CPV kods
45315300
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása ELMŰ Hálózati Kft. területén - III. számú verseny újranyitás

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 192 162 125.00 HUF
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45231400
50532400
50232100
50232110
45317300
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: HU11
NUTS kods: HU31
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ELMŰ Hálózati Kft. - Dél-pesti Régió - III.VÚ_EL-LIFE-DP1 részajánlati terület.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén - III. számú verseny újranyitás

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Ajánlatkérő a megadott nagyságrendtől + 20 %-ban eltérhet.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 053-098426
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

ELMŰ Hálózati Kft. - Dél-pesti Régió - III.VÚ_EL-LIFE-DP1 részajánlati terület

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Kábel Team Kft.
Lengyel utca 15.
Budapest
1148
Ungārija
NUTS kods: HU1
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 153 011 534.00 HUF
Līguma/daļas kopējā vērtība: 192 162 125.00 HUF
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Fabricom Electrical - PVV Kft.

1191 Budapest, Üllői út 206.

10797675-2-43

Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.

2112 Veresegyház, Lévai út 46.

11963877-2-13

Kábel Team Kft.

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

10823541-2-42

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungārija
Tālrunis: +36 18828594
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Fakss: +36 18828593
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungārija
Tālrunis: +36 18828594
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Fakss: +36 18828593
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019