Būvdarbi - 15107-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Toruń: Elektrolīniju būvdarbi

2019/S 008-015107

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 233-533311)

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu
5830001190
ul. Gen. Bema 128
Toruń
87-100
Polija
Kontaktpersona: Monika Nowicka
Tālrunis: +48 564706150
E-pasts: monika.nowicka@energa.pl
NUTS kods: PL61

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://zakupy.energa-operator.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć.

Atsauces numurs: P/9/0107/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
45231400
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Zamówienie będące przedmiotem postępowania realizowane jest w ramach projektu nr POIS.01.04.01-00-0012/17 pn. „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator SA”. Zadanie 4 2.2 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów TETRA dla nowych łączników.

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 odrębne części tj. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć na terenie:

a) część 1 - Rejonów Dystrybucji Grudziądz i Brodnica - 31 sztuk;

b) część 2 - Rejonów Dystrybucji Toruń i Rypin - 26 sztuk;

c) część 3 - Rejonów Dystrybucji Włocławek i Radziejów - 29 sztuk.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 233-533311

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2
Tekstu:
Datums: 09/01/2019
Vietējais laiks: 11:00
Lasīt šādi:
Datums: 22/01/2019
Vietējais laiks: 11:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Tekstu:
Datums: 09/01/2019
Vietējais laiks: 12:00
Lasīt šādi:
Datums: 22/01/2019
Vietējais laiks: 12:00
VII.2)Cita papildu informācija:

Następuje modyfikacja zapisów SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.