Būvdarbi - 15116-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Atklāta procedūra 

Čehijas Republika-Prāga: Starppilsētu dzelzceļa būvdarbi

2019/S 008-015116

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Správa železniční dopravní cesty, státání organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha 1-Nové Město
110 00
Čehija
Kontaktpersona: Ing. Michael Dobrý
Tālrunis: +420 972244623
E-pasts: dobry@szdc.cz
Fakss: +420 972244831
NUTS kods: CZ010

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.szdc.cz

Pircēja profila adrese: https://zakazky.szdc.cz

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice, Dodatek č. 3

Atsauces numurs: 121/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
II.1.2)Galvenās CPV kods
45234110
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ010
NUTS kods: CZ020
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Praha

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice“ jejímž cílem je rekonstrukce stávajícího staničního i traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v traťovém úseku Praha Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo) a obnova stávajících neprovozovaných železničních stanic Praha-Žvahov, Praha-Jinonice (nově Praha-Waltrovka), Praha-Stodůlky včetně výstavby nových nástupišť na nové zastávce Praha-Jinonice a v ŽST Praha-Zličín.

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 27
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 183-375853

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 121/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
Nosaukums:

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice, Dodatek č. 3 - §222 odst. 5

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
06/09/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
AŽD Praha s.r.o.
48029483
Žirovnická 2/3146
Praha 10
106 17
Čehija
NUTS kods: CZ010
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Strabag Rail a.s.
25429949
Železničářská 1385/29
Ústí nad Labem
400 03
Čehija
NUTS kods: CZ042
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 431 411 753.77 CZK

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehija
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@uohs.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehija
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@uohs.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
07/01/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
45234110
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ010
NUTS kods: CZ020
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Praha

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Vícepráce a méněpráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a změnových listů č. 5, 6 a 7 v rámci dodatku č. 3 k SOD na realizaci stavby Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 27
VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 16 192 415.12 CZK
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
AŽD Praha s.r.o.
48029483
Žirovnická 2/3146
Praha 10
106 17
Čehija
NUTS kods: CZ010
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Strabag Rail a.s.
25429949
Železničářská 1385/29
Ústí nad Labem
400 03
Čehija
NUTS kods: CZ042
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Změnové listy č. 5, 6 a 7

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

ZL č. 5 vícepráce za 2 010 034,36 CZK a méněpráce za 519 824,08 CZK

ZL č. 6 vícepráce za 1 378 338,88 CZK a méněpráce za 41 501,90 CZK

ZL č. 7 vícepráce za 8 581 472,40 CZK a méněpráce za 4 700 891,66 CZK

U ZL č. 5, 6 a 7 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 436 493 609.54 CZK
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 443 201 237.54 CZK