Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 151514-2016

Visa förkortad version

03/05/2016    S86

Frankrike-Paris: Tillhandahållande av städtjänster

2016/S 086-151514

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 9.4.2016, 2016/S 070-121406)

Esma, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris, FRANKRIKE. E-post: procurement@esma.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

11.5.2016.

IV.2.7) Anbudsöppning:

18.5.2016 ...

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

18.5.2016.

IV.2.7) Anbudsöppning:

25.5.2016 ...