Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 152006-2020

31/03/2020    S64

Luksemburga-Luksemburga: Nacionālo kontu kvalitātes analīze

2020/S 064-152006

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, ESTAT — Eurostat, ESTAT.C.2 — National accounts production
Pasta adrese: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU00 Luxembourg
Pasta indekss: L-2721
Valsts: Luksemburga
E-pasts: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6162
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6162
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: statistika

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Nacionālo kontu kvalitātes analīze

Atsauces numurs: ESTAT/LUX/2020/OP/0008
II.1.2)Galvenās CPV kods
79330000 Statistikas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šis uzaicinājums uz konkursu ietver vairākas analītiskās un metodiskās atbalsta darbības, kuru mērķis ir uzlabot nacionālo kontu kvalitāti.

1. daļa. Nacionālo kontu apjoma aprēķinu kvalitātes analīze, izmantojot (galvenokārt) netiešos deflatorus

2. daļa. Nefinanšu sektora kontu kvalitātes analīze

3. daļa. Finanšu kontu kvalitātes analīze pa sektoriem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 507 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Nacionālo kontu apjoma aprēķinu kvalitātes analīze, izmantojot (galvenokārt) netiešos deflatorus

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79330000 Statistikas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU00 Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Līguma vispārīgais mērķis ir palīdzēt Eurostat veikt padziļinātu analīzi par esošo cenu un apjomu aprēķinu kvalitāti, koncentrējoties galvenokārt (bet ne tikai) uz netiešo deflatoru dinamisko un starpvalstu salīdzinājumu.

Projekta mērķis ir analizēt nacionālo kontu datus, koncentrējoties uz apjoma aprēķinu kvalitātes un metodiskās pamatotības novērtēšanu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 332 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 28
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas statistikas programma 2013.–2020. gadam

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Nefinanšu sektora kontu kvalitātes analīze

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79330000 Statistikas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU00 Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šīs daļas ietvaros veicamā darba vispārīgais mērķis ir sniegt atbalstu Eurostat nefinanšu sektora kontu kvalitātes padziļinātās analīzes sagatavošanai, pētot šādus aspektus:

— pašnodarbināto vidējie ienākumi mājsaimniecību (MS) sektorā,

— MS izmantojamais ienākums uz vienu iedzīvotāju un MS uzkrājumi uz vienu iedzīvotāju,

— MS un nefinanšu korporāciju (NFK) ieguldījumu apjoms,

— NFK līdzdalība peļņā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 124 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 18
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas statistikas programma 2013.–2020. gadam

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Finanšu kontu kvalitātes analīze pa sektoriem

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79330000 Statistikas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU00 Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šīs daļas ietvaros veicamā darba vispārīgais mērķis ir sniegt atbalstu Eurostat finanšu kontu kvalitātes padziļinātās analīzes sagatavošanai, pētot šādus aspektus:

— biržas sarakstā neiekļautas akcijas un cits pašu kapitāls,

— debitoru prasības un kreditoru saistības.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 51 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 15
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas statistikas programma 2013.–2020. gadam

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 15/06/2020
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 12 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 17/06/2020
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

Bâtiment Bech building, Room B4/444, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, LUKSEMBURGA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā divi katra pretendenta pārstāvji.

Uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties, par savu nodomu jāpaziņo, nosūtot e-pasta ziņojumu vismaz 48 stundas iepriekš. Visa detalizētā informācija par paziņojuma saturu un procedūru ir sniegta tehnisko specifikāciju 4.3.2) iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
24/03/2020