Pakalpojumi - 15250-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Katowice: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2019/S 008-015250

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Obr. Westerplatte 89
Katowice
40-335
Polija
Kontaktpersona: Magdalena Siera
Tālrunis: +48 327882417
E-pasts: zamowienia.publiczne@wodociagi.katowice.pl
Fakss: +48 327882420
NUTS kods: PL22A

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.wodociagi.katowice.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Wywóz osadów ściekowych (kod 190805), minerałów(kod 191209), skratek (kod 190801)oraz odpadu(kod 200306) z czyszczenia studzienek kanaliz. z O.Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. na r. 2019

Atsauces numurs: ZDP/PN/3/2018/S
II.1.2)Galvenās CPV kods
90500000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805). Podzad.1 O.Panewniki ilość: do 8 000Mg, Podzad.2 O.Podlesie ilość: do 6 700Mg, Podzad.3 O.Dąbrówka Mała–Centrum ilość: do 7000Mg, Podzad.4 O. Ścieków Gigablok ilość: do 13000Mg,

Zad.2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu (kod 190801) Skratki. Podzad. 1 O.Panewniki ilość: do 200 Mg, Podzad. 2 O.Podlesie ilość: do 150 Mg, Podzad. 3 O. Dąbrówka Mała–Centrum ilość: do 250 Mg, Podzad. 4 O.Ścieków Gigablok ilość: do 300 Mg,

Zad.3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu (kod 191209) Minerały, np. piasek, kamienie. Podzad. 1 O.Gigablok ilość: do 500 Mg, Podzad. 2 O.Ścieków Dąbrówka Mała-Centrum ilość: do 200 Mg, Podzad. 3 O.Podlesie ilość: do 150 Mg, Podzad. 4 O. Panewniki ilość: do 300 Mg

Zad.4 Wywóz i odzysk odpadu (kod 200306) z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych. O.Dąbrówka Mała-Centrum ilość: 1000 Mg. Termin realizacji wszystkich zadań i podzadań: od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 5 918 498.00 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A na r. 2019

Daļas numurs: Podzad. 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513700
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 8 000 Mg

— Osad stabilizowany tlenowo, odwodniony na prasie taśmowej uwodnienie około 83%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O.Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. na r. 2019

Daļas numurs: Podzad. 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513700
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice ul. Zaopusta 70

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 6 700 Mg

— Osad stabilizowany tlenowo, odwodniony na prasie taśmowej uwodnienie około 81%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Daļas numurs: Podzad. 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513700
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 7 000 Mg

— Osad stabilizowany tlenowo, odwodniony na wirówkach, uwodnienie około 75%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Daļas numurs: Podzad. 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513700
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 13 000 Mg

— Osad jest przefermentowany, odwadniany na wirówkach, uwodnienie około 80%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Daļas numurs: Podzad. 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 200 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Daļas numurs: Podzad. 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice ul. Zaopusta 70

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 150 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Daļas numurs: Podzad. 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 250 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Daļas numurs: Podzad. 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 300 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Daļas numurs: Podzad. 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC) ul. Obrońców Westerplatte 130, Katowice

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość odpadu do wywozu: do 500 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad.3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Daļas numurs: Podzad. 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum (TOD) ul. Milowicka 9a, Katowice

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość odpadu do wywozu: do 200 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Daļas numurs: Podzad. 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Ścieków Podlesie (TOP) ul. Zaopusta 70, Katowice

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość odpadu do wywozu: do 150 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Daļas numurs: Podzad. 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: do 300 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zad. 4 Wywóz i odzysk odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z O.Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum należącej do Katowickich Wodociągów S.A - na r. 2019.

Daļas numurs: O. Dąbrówka Mała - Centrum
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90511000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL2
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum (TOD) ul. Milowicka 9a, Katowice

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— Przewidywana ilość: 1000 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 197-446535
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: Podzad. 1
Nosaukums:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A na r. 2019

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Ziemia Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 4
Ożarów Mazowiecki
05-850
Polija
Tālrunis: +48 223983140
E-pasts: kontakt@bioodpady.pl
Fakss: +48 223983140
NUTS kods: PL9
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 645 532.80 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 072 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: Podzad. 2
Nosaukums:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O.Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. na r. 2019

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 540 635.20 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 612 958.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 3
Daļas numurs: Podzad. 3
Nosaukums:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 564 841.20 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 842 590.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 4
Daļas numurs: Podzad. 4
Nosaukums:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
Ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 048 990.80 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 925 950.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 5
Daļas numurs: Podzad. 1
Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 37 800.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 46 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 6
Daļas numurs: Podzad. 2
Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 28 350.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 34 500.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 7
Daļas numurs: Podzad. 3
Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 47 250.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 57 500.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 8
Daļas numurs: Podzad. 4
Nosaukums:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 56 700.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 69 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 9
Daļas numurs: Podzad. 1
Nosaukums:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 36 086.95 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 60 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 10
Daļas numurs: Podzad. 2
Nosaukums:

Zad.3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 14 434.78 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 24 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 11
Daļas numurs: Podzad. 3
Nosaukums:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 10 826.09 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 18 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 12
Daļas numurs: Podzad. 4
Nosaukums:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 21 652.18 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 36 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 13
Daļas numurs: O. Dąbrówka Mała - Centrum
Nosaukums:

Zad. 4 Wywóz i odzysk odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z O.Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum należącej do Katowickich Wodociągów S.A - na r. 2019.

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polija
Tālrunis: +48 322569710
E-pasts: fue@interia.pl
Fakss: +48 322569710
NUTS kods: PL22
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 95 000.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 120 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587800
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587801

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587800
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587801

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587800
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587801

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019