Pakalpojumi - 15265-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Uzkopšanas pakalpojumi

2019/S 008-015265

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polija
Kontaktpersona: Anna Taran
Tālrunis: +48 222201799
E-pasts: anna.taran@gaz-system.pl
NUTS kods: PL9

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.gaz-system.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Usługi sprzątania siedzib biur Centrali Spółki zlokalizowanych w Warszawie

Atsauces numurs: ZP/2018/09/0088/PW
II.1.2)Galvenās CPV kods
90910000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem Zamówienia są usługi sprzątania w siedzibie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., w Warszawie, przy ul. Mszczonowskiej 4 oraz Al. Jerozolimskie 46 B.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 3 575 159.82 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90910000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1.Przedmiotem Zamówienia są usługi sprzątania w siedzibie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., w Warszawie, przy ul. Mszczonowskiej 4 oraz Al. Jerozolimskie 46 B.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający wskazuje, iż stosownie do treści art. 24aa Ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 184-417418
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: ZP/2018/09/0088/PW
Nosaukums:

Usługi sprzątania siedzib biur Centrali Spółki zlokalizowanych w Warszawie

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
14/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 8
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. BARWIT Barbara Jakubczak
Warszawa
Polija
NUTS kods: PL
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 000 000.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 906 634.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019